رییس اجراییه: برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار در سال پیش رو گام‌های بیشتری برداشته شود

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست امروز (14 حوت 1397) کمیتۀ اجرایی اهداف توسعه پایدار (SDGs) گفت: برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است، اما بسنده نیست. رییس اجراییه از اعضا و گروه‌های کاری این کمیته بابت تلاش‌های پی‌گیر شان سپاس‌گزاری نموده افزود: لازم است تا در سال پیش رو گام‌های بیشتر و جدی‌تری برداشته شود.

رییس اجراییه تأکید کرد که اولویت‌های سال جدید تشخیص گردد و جهت همسان‌سازی برنامه‌های ملی دارای اولویت با برنامه‌های اهداف توسعه پایدار اقدامات لازم انجام شود. زیرا برای رسیدن با شاخص‌های تعیين شدۀ اهداف توسعه پایدار لازم به برنامه‌ریزی دقیق و فعالیت‌های هم‌آهنگ است.

سپس گزارشی مفصلی از کارکردهای گروه‌های کاری کمیته اهداف توسعه پایدار ارایه گردید و هدایات لازم غرض بهبود و تسریع فعالیت‌ها داده شد.

در این نشست روی چگونگی همخوان‌سازی برنامه‌های ملی دارای اولویت با برنامه‌های اهداف توسعه پایدار بحث مفصلی صورت گرفت. اعضای کمیته بیان داشتند که در دو سکتور (وزارت اقتصادی و وزارت زراعت) کارهای عملی را انجام داده‌اند و نتایج بسیار خوبی به دست آمده است.

مصطفی مستور وزیر اقتصاد با بیان این موضوع که کارهای این کمیته نتایجی خوبی داده‌است، اما برای پیشبرد بهتر کارها لازم به برنامه‌ریزی یک ساله یا شش ماهه جهت اجرایی سازی طرح‌ها و دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار است. او تأکید کرد که باید برنامه‌های قبلی بررسی شود و روی ساده‌سازی متن، اهداف و شاخص‌های تعیين شده‌ای برنامه‌های اهداف توسعه پایدار کارهای بیشتر شود. زیرا ما را در رسیدن به اهداف تعیين شده کمک می‌کند.

نمایندۀ UNDP ضمن خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته بیان داشت: ما همکار دایمی حکومت و مردم افغانستان هستیم و برای رسیدن به اهداف تعیين شده‌يی برنامه‌های اهداف توسعه پایدار شما را همراهی می‌کنیم.

در پایان به بخش‌های مربوطه هدایت داد شد تا برنامه‌های طرح‌ریزی شده به نهادهای عضو کمیته فرستاده شود تا آخرین نظریات اعضا جمع‌آوری گردد.