پیام ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت قیام 24 حوت مردم هرات

سپیدار-کابل: تاریخ خونین و اما ماندگارِ حماسۀ 24 حوت هرات، یادوارۀ جانبازی مجاهدانی است که در دشوارترین لحظات سر از سپهر آزاده‌گی بلند کردند و در برابر ظلم و استبداد رژیم وقت شجاعانه ایستادند.

چهل سال پیش (1357هـ.خ) در همین روز، مردم مجاهد و سربلند هرات با دستان خالی در برابر نیروهای مجهز با جنگ‌افزارهای پیشرفتۀ نظامی رژیم استبدادیِ کمونیستی وقت ایستادند و دست به قیام جمعی و تاریخی زدند؛ قیامی که صفحۀ تازه‌یی را در تاریخ پر فراز و فرود کشور رقم زد. هرچند دلیرمردان آزادی‌خواه و مردم عدالت‌طلب هرات در آن زمان تلفات سنگین و خسارات فراوان را متحمل شدند؛ اما این حرکت سرآغاز جریان‌های آزادی‌خواهی و الگویی برای جنبش‌های خودجوش مردمی تا رسیدن به عدالت و حقوق انسانی شان گردید.

تاریخ بشریت در پی‌حرکت‌های آزادی‌خواهانۀ جنبش‌ها و ایستاده‌گی‌های عدالت‌طلبانۀ گروه‌های استبداد شکن متحول شده‌است. زیرا نظام‌های استبدادی و گروه‌های ستم‌پیشه سراسر تاریخ بشریت را گرفته بودند و مجالی برای پرواز آزادی و نفس گرفتن عدالت نمی‌دادند. آزادی‌خواهان نترس و استبداد شکن بخشی از این صف مستحکم استبداد را در هرات شکستند و شیرازۀ زنده‌گی را با رنگ خون شان نقش آزادی و تپش عدالت بخشیدند.

ایستاده‌گی تاریخی مردم هرات در 24 حوت نیز ارمغان‌آور پیام آزادی و عدالت در کشور ما شد. رژیم کمونیستی وقت، بی‌باکانه در پی‌کوبیدن باورهای انسانی و ارزش‌های پسندیدۀ اجتماعی مردم ما بود. مهم‌تر از همه آزادی مردم ما را گرفته بودند و با دین و ارزش‌های دینی مردم ما سرستیز داشتند که برای هیچ‌کسی قابل قبول نبود و منجر به قیام سراسری و تاریخی شد. رژیم کمونیستی و ارتش سرخ، هزاران انسان بی‌گناه این سرزمین را شهید ساختند، هزاران تن دیگر را معلول نموده و با تمام توان‌شان مردم را قلع‌و قمع ‌‌کردند تا مانع پیروزی حرکت‌های آزادی‌خواهانۀ ملت ما شوند؛ اما در نهایت با سرافگندی شکست خوردند و درفش پیروزی با دستان آزادی‌خواهان به اهتزاز در‌آمد.

حکومت و مردم افغانستان این ایستاده‌گی خون در برابر شمشیر را فراموش نکرده‌اند و نخواهند کرد. زیرا هنوز مردم ما قربانی جنگ‌های نیابیتی و تحمیلی اند.

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان یاد و خاطره قیام 24 حوت مردم سربلند هرات را گرامی می‌دارد و متعهد به حفظ دست‌آوردهای مردم سربلند کشور است. نظام کنونی نتیجۀ جان‌فشانی‌های بی‌دریغ ملت ما به ویژه شهدا است و مسؤولیت حکومت و شهروندان رسالت‌مند کشور است که پاس قربانی‌دادن‌های گذشته‌گان مان را داشته باشند و برای تحقق آرمان‌های شان که جامعۀ آزاد و عدالت‌محور است گام بردارند.

در اخیر به روان مبارزان و شهدای 24 حوت هرات درود فرستاده، بار دیگر تعهد می‌نماییم که تا رسیدن به یک جامعۀ آزاد، مرفه، عدالت‌محور و نظام مردم‌سالار نخواهیم ایستاد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان