رییس اجراییه: تغییرات هژده ساله قابل برگشت نیست

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، امروز (شنبه، 17 حمل) در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد دربارۀ خاورمیانه و شمال افریقا، در صحبت کوتاهی با رسانه‌ها گفت که پروسۀ صلح با طالبان و انتخابات ریاست‌جمهوری، دو اولویت مهم در سال جاری است که هردو همزمان دنبال خواهد شد.

رییس اجراییه کشور ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان 1398 هجری خورشیدی، بهتر از انتخابات‌های گذشته برگزار شود.

وی گفت که طالبان، القاعده و داعش، سه مثلث جنگ افغانستان هستند. در حال حاضر مذاکرات صلح با طالبان آغاز شده و امیدواریم توافق با طالبان نقطۀ پایانی به جنگ چهل ساله در کشور بگذارد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در هژده سال پسین تغییرات گسترده‌یی در زمینۀ آموزش و پرورش، حقوق بشر، حقوق زنان، جامعۀ مدنی، و بخش خصوصی به وجود آمده که قابل برگشت نیست.

رییس اجراییه از موقعیت استراتژیک کشور به عنوان وصل‌کنندۀ جنوب آسیا و آسیای مرکزی، منابع طبیعی سرشار، انرژی قابل تجدید و ظرفیت‌های بشری، به عنوان فرصت‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری در افغانستان یاد کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن سپاس‌گزاری از کشور شاهی اردن به خاطر دعوت به نشست جهانی اقتصاد دربارۀ خاورمیانه و شمال افریقا، از نقش سازندۀ آن کشور در راستای آشتی و صلح در خاورمیانه ستایش کرد.