رییس اجراییه: فراهم کردن تسهیلات، فرصت سرمایه‌گذاری‌‌ها را بیشتر می‌سازد

جلسه کمیته اقتصادی فرعی شورای وزیران به منظور حل چالش‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی امروز (پنجشنبه، 15 حمل) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه گفت که فراهم کردن تسهیلات، فرصت سرمایه‌گذاری‌ها را بیشتر می‌سازد و سبب تقویت پایه‌های اقتصادی کشور می‌گردد.

در این جلسه نخست گزارش مفصلی از سوی رییس شرکت برشنا ارایه شد. در این گزارش آمده است که این شرکت به دنبال خودکفایی کشور در قسمت تولید برق، تشویق سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی برق، ترویج انرژی‌های قابل تجدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود انرژی برق در کشور است.

رییس شرکت برشنا گفت برای رسیدن به این اهداف و عرضۀ خدمات بهتر انرژی برق لازم به همکاری حکومت است. زیرا چالش‌های زیادی بر سر راه این شرکت وجود دارد که اگر حل نگردد در آینده مانع عملی شدن برنامه‌های نهادهای دیگر نیز خواهد شد. وی افزود که کمبود بودیجه برای پرداخت VGF، پایین بودن تعرفه خرید برق از سکتور خصوصی، مشکلات در تهیه زمین برای استفاده انرژی آفتابی، نبود طرزالعمل‌های مشخص برای ایجاد، مدیریت و تسلیم دهی پروژه‌ها، نظارت و ارزیابی و تمدید پروژه‌ها، کنترول کیفیت مواد در جریان و تسلیم‌گیری پروژه‌ها، نبود سیستم قرضه‌دهی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران، عدم موجودیت روش‌های تشویقی دولت جهت سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی برق، بالا بودن تضمین‌های بانکی، عدم موجودیت تضمین حساب بانکی و... از مهم‌ترین چالش‌ها فرا راه این شرکت است.

پس از بررسی و ابراز نظر اعضای کمیته، رییس اجراییه به نهادهای مربوط هدایت داد که هرچه عاجل همۀ چالش‌های این بخش را جمع‌آوری کنند تا هفته آینده در شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته شود تا راه حل‌های لازم دریافت و اقدامات ضروری اتخاذ گردد.

سپس گزارش پروژه‌های دستگاه‌های تولید برق از گاز طبیعی غضنفر گروپ و بیات‌پاور از سوی وزارت معادن و پترولیم ارایه شد. این گزارش نیز ظرفیت‌های تولیدی، تعهدات وزارت معادن و پترولیم در خصوص پروژه‌های IPP، اجراآتی که از سوی این وزارت انجام شده ‌است و چالش‌های فرا راه برنامه‌های این وزارت در پروژه‌های یاد شده را بر شمرد.

پس از شنیدن پیشنهادهای این وزارت و اعضای کمیته، رییس اجراییه کشور گفت چون چالش‌های هر دو بخش مرتبط است. بناً همۀ این مشکلات در جلسه هفته بعدی به بحث گذاشته شود.