روزی که سالنگ ها به خون نشست

چهارم دلو سال ۱۳۶۷ هجری شمسی در تاریخ جهاد اسلامی افغانستان یک روز سیاه، فاجعه بار و درد انگیز بشمار می رود که هیچ گاهی از حافظه تاریخی ملت افغانستان و بويژه مردم شمالی و سالنگ ها زدوده نخواهد شد.

در این روز سیاه و ننگین ، قشون تا دندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی سابق که از برابر خشم غاریان افغان و مبارزان شجاع کشور روبه فرار بودند ، در جریان عقب نشینی از کابل و گذر از سالنگ ها خشم و انتقام خود را بر سر مردم بیگناه و اهالی شریف و متدین این دیار خالی کرده و ده ها تن را به رگبار بستند و جنایت های هولناکی را خلق نمودند.

مردم قهرمان شمالی و سالنگ ها که همواره در خدمت جهاد اسلامی بوده و برای دفاع از وطن و ارزشهای دینی قربانی های فراوانی را تقدیم راه آزادی واستقلال کشورنموده بودند ، در این روز سیاه و فاجعه بار نیز متحمل قربانی ها و آسیب های زیادی گردیدند اما این مصیبت هولناک و جنایت بار را بخاطر اهداف بلند جهاد اسلامی با شکیبایی ومتانت تحمل کردند و از مرز غرور ملی و غیرت دینی خود یک گام هم عقب ننشسته ، با تمام قدرت و شجاعت در برابر وحشی گری دشمن ایستاد شدند.

ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاطره ی خونین روز چهارم دلو ۱۳۶۷ ویاد قربانیان این روز سیاه را گرامی می دارد وبرای آسیب دیدگان این جنایت فراموش ناشدنی از درگاه خدا ایزد متعال اجر عظیم مسئلت می نماید.

یاد وخاطره شهیدان این روز ، گرامی وماندگار باد!

 

ریاست اجراییه دولت جمهور اسلامی افغانستان