اعلامیه ریاست اجراییه افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها

سپیدار- کابل: روز جهانی رسانه‌ها را به همۀ آزاداندیشان و قلم ‌به‌دستان کشور تبریک و تهنیت عرض می‌داریم.

امروزه رسانه‌ها قوۀ چهارم در کشورهای دموکراتیک و نظارت‌کننده و راهنمای سه قوۀ دیگر (مجریه، مقننه و قضاییه) محسوب می‌شوند. افزون بر آن، گسترده‌گی اخبار و اطلاعات و سرعت گردش حیرت‌آور آن در جهان امروز باعث شده که رسانه‌ها به یکی از قدرت‌های عمده در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل تبدیل شوند.

اما ارتباط تنگاتنگی که میان مردم، رسانه‌ها و مسؤولان وجود دارد، مسوولیت رسانه‌ها را سنگین و پیچیده ساخته است؛ چرا که رسانه‌ها به مثابۀ پُل ارتباطی بین جامعه و نهاد قدرت عمل می‌کنند و در هیأت زبان گویای مردم و زنگ بیداری مسؤولان ظاهر می‌گردد و اگر این ارتباط به‌درستی برقرار نشود و یا با اختلال همراه باشد؛ جامعه و حکومت به سمت تباهی و بی‌اعتمادی سوق می‌یابد.

از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمینه‌هایی‌ است که امکان دسترسی و تجربۀ مستقیم رویدادها و موضوعات مختلف فراهم نباشد. در افغانستان در هژده سال گذشته رسانه‌ها نقش عمده‌یی را در این زمینه به خود اختصاص داده و در جهت‌دهی افکار و اندیشه‌های جامعه تأثیر به‌سزا داشته اند.

رسانه‌ها در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، جان تازه‌یی گرفت. فعالیت ‌رسانه‌ها قبل از هجده سال اخیر بسیار محدود بود، اما رسانه‌ها در دورۀ امارت طالبانی کاملاً نابود ‌شدند. در دورۀ نوین که می‌توان آن را «عصر ظهور رسانه‌های مستقل و مقتدر» نامید، صدها رسانۀ دیداری، شنیداری و نوشتاری تأسیس شد و اکنون رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری فراوانی در سراسر کشور فعالیت دارند و هیچ‌گونه محدودیتی در برابر کار آنان وجود ندارد.

هرچند رسانه‌ها همچنان از عدم ارایۀ معلومات توسط مسوولان حکومتی، خشونت در برابر خبرنگاران و گاهی تهدید و سانسور شاکی اند؛ اما خوشبختانه قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان کاملاً متعهد به حمایت از آزادی رسانه‌ها می‌باشند. در چهار سال اخیر و پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، به دلیل حمایت همه‌جانبۀ رهبری حکومت از فعالیت رسانه‌ها ظرفیت‌های کاری آنان ارتقا یافته است. با ایجاد حکومت وحدت ملی، قوانین مختلفی برای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها تهیه و تصویب شد. قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح و طرزالعمل‌ها و لوایحِ مربوط به بهبود وضعیت خبرنگاران تدوین گردید و همچنان کار در این راستا جریان دارد.

فراموش نشود که آزادی رسانه‌ها ساده و آسان به‌دست نیامده است. در هژده سال گذشته ده‌ها خبرنگار جان خود را از دست دادند و صدها تن زخمی شدند و خبرنگاران با قبول مشکلات و خطرهای بی‌شمار به کارشان ادامه دادند. بنابراین از کارکرد رسانه‌ها و خبرنگاران باید صمیمانه تقدیر و حمایت به‌عمل آورد؛ زحمات و قربانی‌های‌شان را ستایش باید نمود.

یکبار دیگر روز جهانی رسانه‌ها را به همۀ اصحاب رسانه‌‌های کشور تبریک می‌گوییم.

 

دوکتور‌ عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان