رییس اجراییه کشور: واردات برخی از اقلام دوایی و صحی ممنوع می‌گردد

رییس اجراییه حکومت افغانستان در برنامهٔ تجلیل از هفته صنعت و رشد صنعت ادویه در کشور گفت که پس از این نهادهای امنیتی و مراکز صحی دولتی استفاده از ادویهٔ توليد داخلی را در اولویت قرار دهند.

دوکتور عبدالله عبدالله امروز (پنجشنبه، ۲۶ ثور) که به مناسبت هفته صنعت در مقر وزارت صحت عامه سخن می‌زد، گفت که پس از این واردات اقلام دوایی و صحی داخلی که به خودکفایی رسیدیم، شامل فهرست ممنوعه قرار می‌گیرد.

دوکتور فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور گفت که افغانستان سه سال قبل ۹۵ درصد وابسته به واردات ادویهٔ خارجی بود؛ اما حالا این میزان بین ۵-۷ درصد کاهش یافته است.

وزیر صحت عامه افزود که این وزارت در هماهنگی با سکتور خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری و فعال شدن ۴۰ فابریکه تولید ادویه و محصولات صحی را فراهم ساخته است و کار روی ۲۳ فابریکه دیگر جریان دارد.

آقای فیروز علاوه کرد که در حال حاضر به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر در مارکیت دوا، فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد که می‌تواند بستر را برای کاریابی و رشد اقتصادی کشور فراهم سازد.

وزیر صحت عامه با ابراز قدردانی از دوکتور عبدالله عبدالله گفت که رییس اجراییه کشور در جلسه شورای وزیران فیصله کرد که واردات ۱۵ قلم ادویهٔ داخلی شامل فهرست ممنوعه شود.

احمد سعید شمس، رییس اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانسان گفت که سیاست دمپینگ، قاچاق دوای بی‌کیفیت، بالا بودن تعرفهٔ موادخام، عدم حمایت حکومت از تولیدات داخلی در قراردادهای دولتی و عدم نظارت از چالش‌های جدی سد راه رشد تولیدات داخلی است.

آقای شمس از رییس اجراییه کشور خواست که مصرف ادویه داخلی را در نهادهای امنیتی و مراکز صحی دولتی در اولویت قرار دهد. تعرفهٔ مواد خام کاهش یابد و واردات اقلامی که فابریکه‌های داخلی به خودکفایی رسیده، شامل فهرست ممنوعه نماید.

سپس، رییس اجراییه کشور ضمن قدردانی از سکتور خصوصی گفت که باوجود پیشرفت‌ها هنوزهم در ابتدایی‌ترین مرحله قرار داریم. چون، رقابت با کشورهای منطقه کار دشوار است.

دوکتور عبدالله عبدالله تاکید کرد که باید با ذهنیت بدبینانه نسبت به تولیدات داخلی مبارزه شود. سکتور خصوصی حفظ کیفیت دوا را در اولویت قرار دهد.

رییس اجراییه کشور به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد که در جلسه مشترک با تدارکات ملی و اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی مسأله استفاده از ادویه داخلی را به بحث بگیرد. رییس اجراییه کشور گفت که تلاش صورت می‌گیرد تا نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از تولیدات دوایی و صحی داخلی استفاده کنند.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزرات‌های عدلیه، تجارت و صحت عامه هدایت داد که در یک نشست مشترک موضوع جلوگیری از واردات اقلام که افغانستان به خودکفایی رسیده، بررسی نمایند.

رییس اجراییه کشور به اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی وعده سپرد که تعرفهٔ بالای مواد خام طبی را کاهش می‌دهد. اتحادیه تمام مشکلات و پیشنهادات شان را فهرست کند که روی آن کار شود.