رییس اجراییه از زحمات فرهنگیان قدردانی کرد

ریاست اجراییه افغانستان، به‌مناسبت روز جهانی کتاب، شام شنبه (11 جوزا) طی ضیافتی از تلاش‌ها و زحمات فرهنگیان، نویسندگان و هنرمندان کشور قدردانی کرد.

در این برنامه، شماری از فرهنگیان، دربارۀ فرهنگ کتاب‌خوانی و پیشرفت‌ها و چالش‌های فرهنگیان و نویسندگان صحبت کردند.

رییس اجراییه کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات نویسندگان، فرهنگیان، و هنرمندان گفت که توسعۀ اجتماعی بدون سرمایه‌گذاری روی فرهنگ و تقویت فرهنگ‌ کتاب‌خواهی ناممکن است.

رییس اجراییه کشور، از کمیتۀ اجرایی فرهنگ و هنر شورای وزیران نیز سپاس‌گزاری کرد که فرهنگیان را دورهم جمع ساخته و در راستای تعالی اجتماعی – فرهنگی کار می‌کند.

در این برنامه، شماری از نویسندگان و فرهنگیان، کتاب‌های‌شان را به رییس اجراییه اهدا کردند.