رییس اجراییه در مراسم روز جهانی پناهنده‌گان: روزهای دشوار مردم افغانستان پایان می‌یابد و شاهد آرامش همه خواهیم بود

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در مراسم ‌روز جهانی پناهنده‌گان که امروز (30 جوزا برابر با 20 جون) در ریاست اجراییه به همکاری وزارت امور مهاجرین و کمیساری‌های سازمان ملل برای مهاجرین برگزار شده بود گفت: چهل سال است بار رنج و درد تحمیل شده را مردم ما تحمل می‌کنند که شاهد ویرانی کشور، معلولیت و مهاجرت میلیون‌ها شهروند این جغرافیا بودیم. چهل سال! مدتی کمی نیست. اما در عین حال شاهد همراهی، هم‌کاری و هبستگی جامعه جهانی و موسسات بین‌المللی با حکومت و مردم افغانستان بودیم. جا دارد که از همۀ کشورهای همکار، از موسساتی که در کنار مردم و حکومت افغانستان بودند، از تک تک خانواده‌های کمک کننده و نهادهای غیر دولتی و همکاران حکومتی مان سپاس‌گزاری نمایم که برای حل مشکلات پناهنده‌گان کار می‌کنند.

رییس اجراییه بیان داشت که به عنوان یک شهروند، شاهد چهل سال درد و رنج مردم بودیم و به عنوان یک مسؤول حکومت در حد توان تلاش کرده‌ام تا بار رنج و درد مردم‌ام کم شود و این تلاش‌ها جریان دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله در این مراسم خاطر نشان کرد که روزهای سخت مردم افغانستان پایان می‌یابد و همه شاهد آرامش و پیشرفت در این کشور خواهیم بود.

رییس اجراییه گفت که متأسفانه به دلیل ناامنی‌ها و وقوع حوادث طبیعی، شمار زیادی از هم‌شهریان مان نیز بی‌جا شده‌اند و با دشواری‌های روبه‌رو هستند که حکومت متعهد به دوام همکاری و همرای با آنان است.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که جنگ و ناامنی از مهم‌ترین عواملی اند که سبب پناهنده‌گی مردم می‌شوند، بناءً صلح یک اولویت برای افغانستان است. صلح که ضرورت همه است. تلاش‌های جریان دارد تا زمینۀ آمدن صلح فراهم شود. ما از تلاش‌های امریکا در راستایی آوردن صلح به افغانستان حمایت می‌کنیم.

رییس اجراییه بیان داشت که این همه هزینه‌یی که جنگ برمی‌دارد، اگر در راستایی توسعه و نوسازی هزینه شود، بدون شک بخش بزرگ از ویرانی‌های جنگ آباد می‌شود و افغانستان شاهد پیشرفت‌های در سطوح مختلف خواهد بود.

رییس اجراییه گفت که اگر کشوری فکر کند در همسایه‌گی‌اش جنگ جریان یابد تا منافع آن تأمین شود، این یک فکر پوچ و خام است. بناءً صلح در افغانستان ضرورت به اجماع داخلی، منطقه‌یی و جهانی دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله بیان داشت که پناهنده‌گی یک پدیدۀ جهان شمول است و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان مسؤولیت جمعی و جهانی می‌طلبد. ما از کشورهای ایران و پاکستان به خاطر میزانی از بخش بزرگ پناهنده‌گان افغانستان سپاس‌گزاری می‌کنیم. همچنان از همکاری‌های ایالات متحده و جامعه جهانی ممنون هستیم.

در ادامه سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، کارولین ون بروان رییس كميساري عالي مهاجرين در افغانستان و جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز سخنرانی کردند و از ادامۀ همکاری‌های شان برای مردم و حکومت افغانستان اطمینان دادند.