اعلامیه ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط پیروزی آقای رحمانی به عنوان رئیس مجلس

انتخاب محترم میر رحمان رحمانی را به حیث رئیس مجلس نماینده‌گان با کسب اکثریت آراء برای خودش، اعضای محترم مجلس نمایندگان و مردم افغانستان تبریک می‌گوییم.

رقابت سالم آقای خان محمد وردک را در این مرحله برای احراز ریاست مجلس و اقدام درخور تحسین وی را برای قبول نتایج نیز می‌ستاییم. امیدواریم بعد از این نمایندگان و جریان‌های مختلف داخل مجلس در هماهنگی و تفاهم و باحفظ وحدت‌ملی و همبستگی به همکاری‌ و کار مشترک ادامه بدهند.

شکستن بن‌بست و حل مسأله ریاست مجلس برای مردم افغانستان خبر خوش و مسرت‌بخش است. انتظار می‌رود که با ختم جنجال‌ها و آغاز کار مجلس، نماینده‌گان به وظایف‌ و مسوولیت‌های خویش بپردازند و نقش فعال و سازنده‌یی در عرصه تقنین، نظارت از عملکردهای حکومت و نمایندگی از مردم ایفا نمایند.

پارلمان به عنوان مرجع قانون‌گذاری و رکن اساسی دموکراسی در عرصه‌های تقنینی، تقویت نظام، پرداختن به قضایای کلان کشوری، نظارت از اعمال حکومت و انتقال دیدگاه‌ها و مشکلات مردم به مسوؤلان دولتی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت ساز دارد. بدون یک پارلمان بیدار و قوی داشتن یک نظام دموکراتیک و پاسخگو ممکن نیست.

امیدواریم با آغاز کار مجلس به ریاست آقای رحمانی تحولات و تغییرات اساسی در رویکرد و کارکرد مجلس نماینده‌گان به وجود بیاید و آنچه مردم افغانستان از شورای ملی و نمایندگان خود توقع دارند، تحقق یابد.

پارلمان مظهر اراده‌‌ی مردم و خانه‌ی ملت است و صداهای مختلف از هر گوشه و کنار افغانستان باید در آن بازتاب یابد، اما این تعدد و کثرت الزاما به معنای اختلاف و بحران نیست.

امیدواریم نمایندگان محترم بعد از این در راستای استحکام نظام، وحدت ملی، تأمین منافع ملی و همدلی مردم افغانستان گام بردارند تا بتوانیم با هم و همکاری نزدیک کشور را به پیش و به سوی رفاه و ترقی سوق دهیم.

 

دکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان