سی‌ودومین سالیاد شهادت روان‌شاد صفی‌الله افضلی و یارانش گرامی باد

سی‌ودوسال پیش صفی‌الله افضلی یکی از رهبران، مبارزان و آغازگران سنگر جهاد و مقاومت مردم افغانستان، در راه دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی با یاران و هم‌سنگران‌اش شهید شدند.

شهید افضلی در یک خانوادۀ فرهنگی و متدین در بستر مکتب و دانشگاه رشد کرد و به فهم و درک درست سیاسی و دینی رسید. ایشان در شرایط حساس تاریخی به جهاد و پیکار در راه دفاع از ارزش‌های دینی و ملی کشور رو آورد و شجاعانه و قهرمانانه تا پای جان رزمید.

این مجاهد نستو و نترس، مبارزه فراگیر را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آغاز نمود و همزمان با تأسیس شوراهای مردمی و نهادهای آموزشی-فرهنگی در هرات، جبهه‌های مقاومت را نیز شکل داد و مجاهدان را متحد و بسیج ساخت.

شهید افضلی در قیام تاریخی و حماسه‌سازِ هرات نقش فعال و تعیین‌کننده داشت، قیامی‌که الهام‌بخش حرکت‌های بعدی مردمی در برابر رژیم ظالم کمونیستی شد. از این رو ایشان یکی از پایه‌گذاران جهاد و مقاومت در حوزۀ غرب کشور به شمار می‌رود.

شهید افضلی از زمان تحصیل در دانشگاه کابل تا هنگام شهادت در راه آزادی، استقلال و حراست از ارزش‌های دینی و ملی کشورمان مردانه و آگاهانه مبارزه کرد. تاریخ و مردم افغانستان این فداکاری‌ها را فراموش نمی‌کند.

لازم به ذکر است که از سایر شهداء به ویژه شهید علاالدین خان، شهید ماما عبدالعلی، شهید قاضی عبدالرحیم رحمانی، شهید سارنوال عبدالسلام حیدری و دیگر شهدای نامدار و گم‌نام کشور گرامی داشت کنیم.

سی‌ودومین سالیاد شهید صفی‌الله افضلی و یارانش را به مردم افغانستان به خصوص مردم فرهنگ‌دوست و مجاهدپرور هرات، همسنگران، دوستان و اقارب نزدیک آن شهیدای راه حق تسلیت عرض می‌نماییم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان