اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به حملۀ تروریستی در کابل

سپیدار- کابل: تروریستان بزدل در ادامۀ حملات وحشیانه و ضدبشری‌شان، دیروز به دفتر روند سبز در کابل حمله کرده و شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

این حملات تروریستی همزمان با شروع مبارزات انتخاباتی بود. تروریستان با راه‌اندازی این حمله، دشمنی با مردم‌سالاری و روند انتخابات را به نمایش گذاشته و ثابت کردند که با نظام مبتنی بر ارادۀ مردم و مشارکت ملی سر سازگاری ندارند.

این حملۀ ناجوان‌مردانه را با تمام قوت تقبیح می‌کنیم و به شهدا بهشت برین و به زخمی‌های رویداد، شفای عاجل و کامل استدعا می‌کنیم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان