اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۳۹۸

سپیدار-کابل: مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امروز رسما به اساس تقویم اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می‌گردد. ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با استقبال از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی و قدردانی از تلاش‌های کمیسیون‌ها و نهادهای فعال در این عرصه، از نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و شهروندان کشور می‌خواهد تا به اساس قوانین نافذه کشور در این روند دموکراتیک برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سهم گسترده و فعال بگیرند.

افغانستان در مسیر حرکت به سوی مردم‌سالاری در سالیان اخیر چندین انتخابات را تجربه کرده است. انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار یکی از مولفه‌های بنیادین جوامع دموکراتیک به شمار می‌رود. اما سوگمندانه مردم ما از انتخابات‌های گذشته با در نظرداشت تقلب‌های گسترده و سازمان‌ یافته خاطرات خوبی ندارند. ریاست اجراییه در جریان کار حکومت وحدت ملی از هیچ‌نوع تلاش برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف، سراسری، با اعتبار و عاری از تقلب دریغ نورزیده است. اما سوگمندانه این تلاش‌ها آن‌طوری که توقع می‌رفت به ثمر ننشست. با اصلاحات و تغییراتی که در پی تلاش‌های پیگیر به میان آمده است، توقع ما از کمیسیون‌های مستقل محترم انتخابات این است تا با درس‌های لازم از تجربه‌های گذشته در برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار از هیچ‌نوع تلاش دریغ ننمایند و ظایف و مسوولیت‌های خود را طبق قوانین نافذه کشور انجام دهند. هرنوع تقلب و خلاف کاری در انتخابات و دستبرد به آرای مردم در این مرحله‌ی سرنوشت و تاریخی می‌تواند پیامدهای ناگواری برای ثبات و استقرار در کشور داشته باشد.

ما با باورکامل به اصول مردم‌سالاری و انتخابات شفاف و با اعتبار و فراهم‌سازی زمینه‌‌ی برابر و مساوی به همه نامزدان محترم انتخابات ریاست جمهوری و عدم استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزد معینی، از نامزدان محترم انتخابات و شهروندان کشور تقاضا می‌نماییم در مبارزات انتخاباتی سهم فعال و گسترده بگیرند.

ما در ریاست اجراییه یکبار دیگر تعهد خویش را برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری و همکاری کامل با کمیسیون‌های انتخابات برای تحقق این آرمان والای مردم افغانستان ابراز می‌داریم.

دکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان