اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به شهادت شماری از سربازان پولیس در ولسوالی اشکمش تخار

سپیدار- کابل: از شهادت جمعی از سربازان پولیس در نبرد با طالبان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار به‌شدت غم‌گین و متأثر گردیده‌ایم.

گروه‌های هراس‌افگن با ادامۀ کشتار و خون‌ریزی، تفکر بدوی و غیرانسانی‌ و عمق دشمنی و کینۀ شان را با مردم سربلند افغانستان به نمایش می‌گذارند.

مراتب تسلیت عمیق خویش را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و به شهدا بهشت‌برین استدعا می‌نماییم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان