رییس اجراییه کشور: در هیچ شرایط نباید حیثیت و جایگاه وزارت خارجه زیر سوال برود

رییس اجراییه حکومت افغانستان شام‌گاه (چهارشنبه، ۲اسد) در مراسم گرامی‌داشت از صدساله‌گی دیپلوماسی افغانستان گفت که جایگاه وزارت امور خارجه نباید قربانی سلیقه‌های شخصی و سطح‌نگری شود.

در این مراسم که با حضور رهبران سیاسی، وزرای پیشین امور خارجه و سفرا و دیپلومات‌های خارجی برگزار شده بود، دوکتور عبدالله عبدالله گفت که حکومت از عزت و تاریخ پُرافتخار افغانستان نمایندگی می‌کند؛ اما وزارت خارجه در صف اول قرار دارد.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که وزارت امور خارجه به یک قوم و گروه خاص وابسته نیست و باید به جایگاه آن احترام گذاشته شود تا موفق گردد. تقویت این نهاد مسوولیت همگانی است.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که تمثیل سیاست خارجی کشور باید بدون درنظرداشت سلیقه‌‌های شخصی و بربنیاد منافع ملی صورت گیرد.

رییس اجراییه کشور علاوه کرد که یک مملکت و نظام زمانی درست می‌شود که به جایگاه نهادها احترام بگذاریم. اصل همکاری، شایسته‌سالاری، مکافات و در صورت لزوم مجازات را رعایت کنیم.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که دیپلوماسی افغانستان در صدسال اخیر دچار تلاطم و تحولات پی‌هم شده است؛ اما اصل منافع ملی ثابت و پایدار بوده است که باید در هر شرایط حفظ گردد.

رییس اجراییه کشور گفت که افغانستان ضرورت به روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان دارد و این روابط باید با حفظ عزت، استقلال و منافع ملی کشور برقرار شود.

دوکتور عبدالله عبدالله از حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان ستایش کرد و گفت که در دورۀ آقای کرزی به جایگاه وزارت امور خارجه احترام گذاشته می‌شد و از این نهاد حمایت می‌گردید، نه اینکه به مسایل کوچک و بی‌مورد توجه شود.

رییس اجراییه کشور از خدمات وزرا و معاونین پیشین وزارت امور خارجه تقدیر کرد و گفت که شما میراث خوب از خود برجا گذاشتید. تغییر و تبدیلی افراد معمول است؛ ولی باید جایگاه و حیثیت نهادها محفوظ بماند.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که اختلاف نظرها نباید به منافع کلان ملی صدمه وارد کند. بیشتر از هر زمان دیگر به اتحاد، حفظ منافع ملی و احترام گذاشتن به جایگاه نهادها در دفاع از حیثیت مردم افغانستان نیازمندیم.

رییس اجراییه کشور به صلح و انتخابات پرداخت و گفت که افراد باید با حفظ حقوق شهروندی مسیر شان را انتخابات کنند و نباید در این مورد برخورد عقده‌مندانه شود. برخوردهای عقده‌مندانه عمر کوتاه دارد.