رییس اجراییه: پیکارهای انتخاباتی مانع خدمت‌رسانی ادارات دولتي نشود

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در جلسه کمیتۀ اجرایی بیجاشده‌گان و عودت کننده‌گان گفت: تا چند روز دیگر پیکارهای انتخاباتی رسماً شروع می‌شود و باید ادارات و نهادهای دولتی در امر خدمت رساني به شهروندان توجه جدی نمایند.

در اين جلسه که بعد از چاشت امروز (چهارشنبه، 2 سنبله) برگزار شده بود، نخست گزارشي از کاکردها، دستاوردها و فعالیت‌های جاری و چالش‌های کمیتۀ اجرایی بیجاشده‌گان و عودت کننده‌گان ارایه شد. تهیۀ چاچوب پالیسی بیجاشده‌گان و عودت کننده‌گان، تهیه پلان عملیاتی، تهیه لایحه وظایف، کارشیوۀ داخلی گروه‌های کاری و کارشیوۀ نظارت و هماهنگی، برآورد بودجه پلان عملیاتی، اخذ تعهد 30 میلیون دالر کمک عربستان برای عودت کننده‌گان و مدیریت 2656000 عودت کننده در سال‌های 2016-18، نهایی سازی کارشیوۀ توزیع زمین برای بیجاشده‌گان و عودت‌ کننده‌گان از مهم‌ترین دستاوردهای این کمیته گفته شده است. چالش‌ها و پیشنهادهایي نیز در راستای فعالیت‌های کمیته ارایه شد.

رییس اجراییه ضمن سپاس‌گزاری از فعالیت‌های کمیته، اعضای مشترک و نهادهای مربوط گفت که در این بخش کارها را از صفر شروع کردیم، حال به جایي رسیده‌ایم که بايد پالیسی‌ها و استراتیژی‌های فراهم شده عملیاتی شوند.

در ادامه از ایجاد کمپ موقت برای بیجاشده‌گان در ولایت هرات گزارش شد. 30 هزار تن در این ولایت به اثر حوادث طبیعی و جنگ‌ها بیجا شده‌اند. کمپ موقت در زمین که مربوط وزارت حج و اوقاف است ساخته می‌شود و به دلیل عدم امضا شدن تفاهم‌نامه میان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان و وزارت حج و اوقاف به تأخیر افتاده بود.

 

رییس اجراییه هدایت داد که اعضای ارشد کمیته به زودی جلسۀ مشترک بگیرند و این مشکلات را حل نمایند تا ساخت کمپ پیش از شروع فصل سرما تمام شود.

 

در بخش دیگر جلسه پلان پاسخ‌دهی و ادغام 2019 عودت‌ کننده‌گان نیز به بحث گذاشته شد و نهایی گردید. طبق گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان اکنون بیش از 5 میلیون تن از شهروندان افغانستان در پاکستان و ایران پناهنده‌اند. 2.4 میلیون آنها با مدرک و 2.3 میلیون دیگر شان بدون مدرک هستند. این پلان سازوکارهای لازم را برای برگشت و ادغام آنان در جامعه در نظر گرفته است.

رییس اجراییه به وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان و نهادهای مربوط و همکار هدایت داد که هرچه زودتر برای عملی شدن این پلان گام‌های جدی و علمی بردارند.

در پایان در بارۀ ایجاد کود بودجوی مشخص از سوی ادارات جهت رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین، بیجاشده‌گان و عودت کننده‌گان به بحث گرفته شد.

پس از بحث مفصل دوکتور عبدالله عبدالله به اعضای کمیته دستور داد که این موضوع نیز در نشست اعضای ارشد کمیته سنجش گردد تا تهیۀ بودجه از منابع داخلی و خارجی مشخص شود.