اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به سخنان رییس جمهور در باره نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی

سپیدار-کابل: آقای محمداشرف غنی رییس جمهور افغانستان در مصاحبه‌یی موثریت، کارآیی و کمک‌های نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) را برای افغانستان زیر سوال برده و این اداره را یکی از بی‌کفایت‌ترین نهادهای کمک کننده بین‌المللی برای افغانستان خوانده است.

واقعیت این است که نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی افغانستان را از سال‌های متمادی به این‌سو در بخش‌های حیاتیی چون اعمار زیربناها، حکومت‌داری خوب، معارف، صحت‌عامه، فرهنگ، مبارزه با فساد، توسعه روستاها، کمک‌های بشردوستانه و... کمک می‌کند. مردم و حکومت افغانستان با در نظرداشت واقعیت‌های جامعه به این کمک‌ها نیازدارند. ما از کمک‌ها و برنامه‌های این نهاد برای افغانستان استقبال و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این کمک‌ها برای کشور ما تا دست‌یافتن به خودکفایی همچنان ادامه یابد.

سخنان رییس جمهور محمد اشرف غنی در باره نقش نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) بی‌خبری، فاصله و بی‌تفاوتی ارگ را با مردم افغانستان، واقعیت‌های جامعه و نیاز به کمک‌های بین‌المللی نشان می‌دهد.

به عنوان یک شهروند و رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان از کار و فعالیت تمام موسسات بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و کارمندان این موسسات که در افغانستان فعالیت می‌کنند تشکر و قدردانی می‌کنم.

 

دکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان