نشست فوق‌العاده‌ کمیتۀ مبارزه با حوادث طبیعی در قصر سپیدار برگزار شد

نشست فوق‌العاده‌ی کمیته‌ی عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در قصر سپیدار برگزار شد.

در این نشست، حوادث اخیر طبیعی در کابل، پروان و شماری از مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در کشور گفت که بارندگی‌های چندروز گذشته منجر به خسارات و زیان‌های سنگین به شهروندان کشور به ویژه دهاقین شده است. وی افزود که در چندروز گذشته در پی بارش سنگین باران و ژاله در ننگرهار و ولسوالی‌های اطراف کابل، راه عمومی کابل – جلال آباد و جادۀ کابل- بامیان مسدود شده و محصولات مردم از بین رفته است.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی گفت که بر بنیاد سروی و آمار این وزارت 103 ولسوالی و 313 قریه در کشور در معرض آسیب‌های جدی حوادث طبیعی قرار دارد و این اداره برای مهار بحران نیاز به امکانات بیشتر دارد.

آقای نجیب الله فهیم افزود که بر بنیاد پیش‌بینی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی، راه‌های موصلاتی و بزرگ‌راه‌های کشور نیز در معرض سیلاب‌‌های سنگین قرار دارند.

آقای فهیم افزود که هزینه‌ی رسیدگی به مناطق آسیب پذیر 30 میلیون دالر تخمین زده شده است، در حالیکه این اداره تنها 26 میلیون بودجه در اختیار دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور پس از شنیدن طرح‌ها و برنامه‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت هدایت داد تا در قسمت آمادگی‌ به آفات و حوادث طبیعی با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی همکاری نمایند.

رییس اجراییه کشور گفت که نهادهای مربوط باید هرچه زودتر کارشان را آغاز کرده و در زمینه‌ی پیش‌گیری حوادث طبیعی دست به کار شوند.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور افزود که بودجه مور نیاز وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در اختیار این اداره قرار خواهد گرفت و برنامه‌ها و راهکارها باید تمام حوادث تخریبی را پیش‌بین باشد.

رییس اجراییه به وزارت دولت در امور حوادث هدایت داد که نشستی را با اشتراک مسوولان وزارت‌های مالیه و ترانسپورت تنظیم کند تا در زمینۀ رسیده‌گی به مناطق آسیب‌پذیر اقدامات فوری صورت گیرد. دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت ترانسپورت هدایت داد که در زمینۀ پاک‌سازی جادۀ کابل- بامیان، به تیم حفاظت سالنگ‌ها وظیفه دهند که همکاری لازم کنند.

در همین حال، نماینده دفتر همآهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفت که این نهاد استراتژی رسیده‌گی به خانواده‌های آسیب‌پذیر را تدوین کرده که براساس آن در زمینۀ فراهم سازی خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی و تهیه غذا با آنان همکاری خواهد شد.