اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به ادامه کار سخنگوی وزارت امورخارجه

سپیدار-کابل: آقای صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امورخارجه در حمایت از پروسه صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده است. انتصابات و برطرفی‌ها را در اين موقع تنها مي‌توان با انتخابات مرتبط دانست. بناء وی الی نهايي شدن نتيجه‌ی انتخابات به كارش ادامه می‌دهد.

موضوعات مربوط به سياست خارجی و موقف دولت افغانستان در این موارد مهم نياز مند بحث و توافق در بالاترين سطح حكومت می‌باشد تا تمام بخش‌های حكومت از يك موقف واحد برخوردار باشند و با صدای واحد صحبت نمایند.

 

دکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان