اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به توهین و تحقیر سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف در مسجد جامع ارگ

سپیدار-کابل: با تأسف اطلاع یافتیم که محترم مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع ارگ ریاست جمهوری مورد لت و کوب، توهین و تحقیر قرارگرفته است. ما این عمل را در داخل مسجد شریف که جای امن و عبادت است و در محوطه ارگ ریاست جمهوری خلاف ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم. حمله به عزت وزیرکابینه و سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور در داخل ارگ و مسجدشریف به هیچ‌صورت قابل قبول و توجیه نیست.

امنیت و حفظ عزت و آبروی وزرای کابینه و مقامات عالی رتبه دولتی که وارد ارگ ریاست جمهوری می‌گردند از مسوولیت‌‌های رئیس جمهور است. از رئیس جمهوری تقاضا می‌گردد تا قضیه اهانت به محترم مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف و یکی از شخصیت‌های نیک‌نام کشور را شخصا‌ً بررسی و در زمینه اعاده حیثیت وی اقدام نماید.

 

دکتور عبدالله عبدالله

رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان