ریییس اجراییه: هدف اساسی کمک به تولیدات داخلی است

هفتمین جلسه کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران، امروز (دوشنبه 13 عقرب 1398) به ریاست دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه ج.ا.ا در قصر سپیدار تدویر یافت.

در این جلسه، نخست اتحایه ملی پیشه‌وران، در مورد مجتمع بوت‌دوزان شهر کابل، رشد صنعت بوت، تهیه 150 دستگاه بوت‌دوزی گزارش داده افزود که قرارداد پنج ساله این مجتمع به پایان رسیده است. رییس اجراییه کشور هدایت دادند که قرارداد دوباره برای پنج سال با این مجتمع صورت گیرد.

 

در ادامه یما یاری وزیر ترانسپورت، گزارش مفصلی از توافق‌نامۀ پنج جانبه که میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان به منظور اتصال و گسترش تجارت از طریق راه لاجورد صورت گرفته بود، گزارش داد. همچنان در مورد اهمیت راه لاجورد، مشکلات موجود و برنامه‌های آینده به هدف توسعه ترانزیت و تجارت بحث شد.

 

رییس اجراییه هدایت دادند که جلسه مشترک با وزارت ترانسپورت و معینان اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه دایر تا در مورد چالش‌های موجود راه‌های حل مناسب دریافت نمایند تا تصامیم لازم اتخاذ گردد.

 

در ادامه مسؤولان وزارت صنعت و تجارت، در مورد بررسی موثریت اقتصادی دهلیزهای هوای گزارش ارایه کرد و از افزایش صادرات از سال 2017 تا 2019 خبر داد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که باید از وضعیت تحلیل دقیق داشته باشیم. تشخیص بدهیم که تصامیم که گرفته می‌شود چقدر به نفع کشور تمام می‌شود. هدف اساسی کمک به تولیدات داخلی است که باید جدی گرفته شود و دقت صورت گیرد تا تولیدات کشورهای همسایه به نام افغانستان صادر نگردد.

 

سپس کمیتۀ اجرایی انکشاف سکتور خصوصی، پیرامون شاخص‌های انجام تجارت، از پیشرفت کارها، چالش‌های موجود گزارش داده و پیشنهادهای لازم را مطرح کردند.

 

رییس اجرایه کشور تأکید بر هماهنگی میان نهادهای مربوط در این بخش نموده افزود که پلان عمل باید ترتیب شود و کمیته اجرایی پرایسک آنرا تعقیب نماید.

 

همچنان در مورد بالارفتن قیمت آرد و پایین آمدن نرخ میوه در بازارهای داخلی صحبت گردید و هدایت داده شد که وزارت‌های صنعت و تجارت و اقتصاد در این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهند.

 

در اخیر فیصله شد که در جلسه‌های بعدی اتاق تجارت زنان نیز در کمیته اقتصادی شورای ورزیران شامل شود.