رییس اجراییه: برای بهبود محیط تجارت تلاش بیشتر صورت گیرد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 13 عقرب) در نشست کمیتۀ اجرایی توسعه سکتور خصوصی (پرایسک) گفت: این کمیته باید برای بهبود وضعیت محیط تجارت سکتور خصوصی تلاش بیشتر کند.

در این نشست، نخست صورت جلسۀ شماره 44 کمیتۀ اجرایی توسعه سکتور خصوصی مورد تأیید قرار گرفت. سپس گزارش مفصل از پیگیری چگونگی تطبیق تصمیم‌های جلسه‌های 41 تا 44 ارایه شد. در گزارش آمده است که 60 درصد تصمیم‌های قبلی عملی شده است که بهبود محیط تجارت برای سکتور خصوصی، کاهش در هزینۀ مصارف بخش‌های امنیتی بانک‌های خصوصی، تکمیل نمودن پلان توزیع سند جواز کار، فراهم شدن زمینه تطبیق پالیسی وضعیت کنونی پارک‌های صنعتی، رفع چالش‌های سکتور قالین برای بهبود صادرات قالین، شامل آن می‌شود.

رییس اجراییه با قدردانی از تلاش‌های اعضای گروه، هدایت داد که برای عملی شدن تصمیم‌های باقی‌مانده هرچه عاجل میان اعضای رهبری کمیته، نشست فوق‌العاده برگزار شود تا زمینه‌های عملی آن نیز فراهم گردد.

در بخش دیگر جلسه، در بارۀ یافته‌های برنامه‌های گفتگوی عامه و خصوصی در ولایت‌های بلخ، هرات و کندهار بحث صورت گرفت. تصمیم گرفته شد که در جلسۀ فوق‌العاده‌یی که میان اعضای رهبری کمیته گرفته می‌شود، تمرکز بیشتر شود تا با هم‌آهنگی بهتر اولویت‌ها تشخیص و زمینه‌های تطبیق آن فراهم گردد.

در پایان گزارش «شاخص‌های انجام تجارت» بانک جهانی، مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که افغانستان در بخش شاخص‌های تجارت پیشرفت‌های خوبی داشته است.