رییس اجراییه پس از شرکت در کنفرانس شانگهای به کشور برگشت

سپیدار- کابل: دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه پس از سفر دو روزه به جمهوری ازبکستان و اشتراک در کنفرانس سران حکومت‌های سازمان همکاری شانگهای عصر امروز(شنبه) به کشور برگشت.

رییس اجراییه کشور ضمن اشتراک در نشست عمومی سازمان همکاری شانگهای با نخست‌وزیران شماری از کشورهای عضو و ناظر در سازمان شانگهای دیدار کرد.

رییس اجراییه افغانستان در سخنرانی‌اش در نشست سازمان همکاری شانگهای، بر پیکار مشترک کشورهای منطقه با هراس‌افگنی و گسترش مبادلات اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و کشورهای عضو شانگهای تأکید کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله از حمایت کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان قدردانی کرد و گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان روی اوضاع در منطقه و روابط اقتصادی میان کشورهای عضو شانگهای تأثیر گذار است.