اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به درگذشت تورن جنرال محبوب امیری

سپیدار- کابل: با تأسف آگاهی یافتیم که تورن جنرال محبوب امیری، از افسران کارکشته و وطن‌دوست کشور، چشم از جهان پوشیده است.

جنرال امیری، رییس پیشین ضد حوادث و اطفائیه وزارت داخله، از افسران شجاع، مجرب و کارکشتۀ افغانستان بود. بدون شک، نبود او یک ضایعۀ کلان به افغانستان و به ویژه پولیس ملی کشور است.

از خداوند عزوجل به این جنرال با افتخار کشور بهشت برین می‌طلبیم و با خانوادۀ سوگوارش به ویژه جنرال نظیفه ذکی، نماینده مردم کابل در مجلس، بازماندگان و دوستانش، صبر و شکیبایی مسألت داریم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان