از میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام در قصر سپیدار گرامی‌داشت به‌عمل آمد

چهارده قرن پیش، از امروز اتفاقی در جهان هستی رخ داد که بعدها سبب تحول بزرگ در جامعۀ بشری شد. آن اتفاق میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر بزرگ اسلام در جزیرۀ عرب بود. راویان تاریخ در بارۀ میلاد پیامبر، روایت‌های فراوان کرده‌اند. اما پیامبر از کودکی تا نوجوانی و جوانی و تا بزرگ‌ سالی و دورۀ نبوت، سرشار از کردار نیک، رفتار پسندیده و الگوی خوب برای دیگران بود.

از میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلامی

امروز (شنبه، 18 عقرب) با حضور صدها تن در ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، گرامی‌داشت به‌عمل آمد. در این محفل شکوهمند، علمای دین، شخصیت‌های سیاسی، اعضای کابینه‌ و نماینده‌گان مردم از هر دو مجلس، اشتراک کردند.

علمای دین ضمن بیان جنبه‌های مختلف زنده‌گی پیامبر اسلام، آنحضرت را الگوی رفتار و کردار نیک و عدالت پسندانه، دانسته تأکید کردند که حضرت پیامبر، در برابر بی‌عدالتی، تعصب، جنگ و خشونت مبارزه کرد و جامعۀ را پایه‌گذاری نمود که مبنای آن عدالت اجتماعی بود و به حقوق انسان‌ها حرمت بی‌اندازه قایل می شدند.

علمای کرام با توجه به شرایط فعلی کشور بیان داشتند که جنگ جاری در کشور و استفاده جویی‌ها از منابع ملی به نفع گروه‌های خاص، از نظر سنت اسلام و آموزه‌های اسلامی ناپسند و مردود است. تأکید عالمان دین بیشتر به برقراری صلح سراسری در کشور که منجر به پایان جنگ، ختم خشونت و توقف خون‌ریزی شود، بود. زیرا از نظر اسلام این اعمال ناجایز و محکوم است.

آنان پیامبر اسلام را شخصیت امین و صادق تعریف کرده، گفتند که نسخۀ را که آنحضرت به بشریت ارایه کرد، جهان‌شمول و نجات‌بخش بود. اکنون که کشور در شرایط دشوار جنگی قرار دارد، ما علما در کنار حکومت یکصدا برای صلح همکار خواهیم بود.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از بیانات عالمانۀ عالمان دین، این روز مبارک را برای همۀ بشریت به ویژه مسلمانان و مردم افغانستان تهنیت عرض کرد.

رییس اجراییه کشور از علمای دین سپاس‌گزاری نمود که جنبه‌های مختلف روش و رفتار پیامبر اسلام را بیان کردند که به شرایط امروز کشور، موضوعیت داشت.

رییس اجراییه گفت: در شرایط و اوضاع که افغانستان قرار دارد. یعنی ادامه جنگ و نا امنی، فقر و فساد، بی‌عدالتی و نابرابری حاکم است. برگزاری چنین محافلی برای نسل امروز، فرصت این را فراهم می‌کند که تا بدانند، پیامبر اسلام با این موارد مخالف بود.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که صلح پیام اسلام و سنت پیامبر است. این صدای صلح را برای مردم رسانیدن، یک مسؤولیت بزرگ و ادای دین است. وقتی از صحبت پیامبر اسلام که با تمکین و با صلابت بود تا رفتار، کردار، عدالت‌پسندی و تصامیم را که در باره صلح گرفت، درنظر بگیریم، بی‌تردید متوجه می‌شویم که اگر بخش‌های آن امروز در کشور ما عملی شود. وضعیت به مراتب بهتر از آنچه است، بود. واقعیت این است که وقت به حیث یکی از مسؤولان حکومت، به وضعیت جاری نگاه می‌کنم. کارهای آنچنانی نشده است و متأسفم.

دوکتور عبدالله عبدالله با خوانش این دوبیت از بیدل سخنان‌اش را در این محلف با شکوه به پایان رسانید:

مشت خونِ کز تپیدن صدهزار امید داشت

تا دَرَد دل بود، آنسوتر نمی‌دانم چه شد

عرض معراج حقیقت از من بی‌دل مپرس

قطره دریا گشت، پیغمبر نمی‌دانم چه شد