رییس اجراییه: به روند کمک‌رسانی و شروع مراحل توزیع زمین برای بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان تسریع بخشید

کمیته‌ی اجرایی عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان امروز (سه‌شنبه، 12 قوس) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، تشکیل جلسه داد.

در این جلسه وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان نخست از وضعیت پیشرفت طرزالعمل‌های مرتبط به فرمان شماره 305 ریاست جمهوری گزارش ارایه کرد و از پیشرفت کارها در کمیته‌های هماهنگیِ تشخیص زمین برای عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان در ولایت‌های کابل و هرات خبر داد. همچنان از وضعیت بی‌جاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان ولایت هرات و رسیده‌گی به آنان معلومات ارایه شد.

وزارت مهاجرین گفت که لیست مهاجران در هرات ترتیب شده و شرایط ثبت نام آنها به خاطر گرفتن زمین و مسکن لازم به شناسنامه و بایومتریک شدن است.

رییس اجراییه به نهادهای مربوط هدایت داد که برای تسریع روند مراحل توزیع زمین برای عودت‌کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان اقدامات جدی ولازم صورت گیرد.

استراتیژی مشترک کمک‌های زمستانی از دیگر موضوع مورد بحث در این جلسه بود. مطابق گزارش وزارت امو مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، مسؤولیت کمک به 42 هزار خانواده را نهادهای بین‌المللی و 12 هزار دیگر را حکومت افغانستان به عهده دارد که برای 26149 خانواده با کمبود بودجه مواجه هستند.

پس از بررسی گزارش، مسؤولان وزارت مالیه تعهد سپردند که در جریان زمستان و پس از تصویب بودجه سال جدید مالی، بودجه این بخش را فراهم می‌کند.

رییس اجراییه همچنان از کمک‌های انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی و ادامۀ این کمک‌های سپاس‌گزاری کرد.

نماینده یونما در افغانستان گفت: هفته چند روز قبل موتر حامل کارمندان این اداره در کابل هدف قرار گرفت. از همدردی ریاست اجراییه سپاس، ما متعهد به ادامۀ کمک‌های خود در این بخش هستیم.

در پایان طرح احداث دهکده‌های سبز/صلح برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشده‌گان نیز مورد بحث قرار گرفت. اعضای جلسه پیشنهاد کردند که برای عملی شدن این طرح تیم تخنیکی روی یک طرزالعملی کار کنند.