رییس اجراییه: ارتباط موثر با سکتور خصوصی، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز دوشنبه (16 جدی) در جلسۀ کمیتۀ اجرایی توسعه سکتور خصوصی گفت: برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای سکتور خصوصی افزایش یابد.

 

در این جلسه گروه‌ کاری اول در مورد تسهیل اجرای قراردادهای کاری، افزایش شفافیت در سیستم مالیه‌دهی و آگاهی‌دهی از خدمات بیمه گزارش ارایه کرده گفتند که از 69 تصمیم اتخاذ شده در جلسات قبلی، 57 مورد آن تطبیق گردیده است.

 

رییس اجراییه کشور ضمن تأکید بر شناسایی اولویت‌ها، باید دقت و سرعت لازم در اجرای برنامه‌ها صورت گیرد.

 

گروه کاری دوم از فعالیت‌های انجام شده در مورد کنترل کیفیت مواد صادراتی، ایجاد زمینۀ رقابت سالم در سکتور خصوصی معلومات داد.

گروه سوم نیز در مورد شناسایی چالش‌های ترک جواز کار، تقویت ظرفیت نهادهای سرمایه‌گذار و ایجاد پلان عمل به‌خاطر حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران گزارش کرد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان افزود که مردم انتظار دارند تاثیرات فعالیت‌های انجام شده را در عمل ببیند و تلاش‌های مستمر در زمینۀ ایجاد ارتباط موثر میان سکتور خصوصی و ادارات دولتی، باعث افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم خواهد شد.

 

در ادامه گروه‌های چهارم و پنجم در مورد تدوین قوانین فراگیر و موثر در خصوص فعالیت سکتور خصوصی و کارکردها در انسجام و هماهنگ‌سازی بیشتر سخن گفتند.

 

رییس اجراییه ضمن ستایش از فعالیت کمیتۀ اجرایی توسعه سکتور خصوصی افزود که انتظار می‌رود در سال پیش‌رو، فعالیت‌های موثر در زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری دو برابر شود.