رییس اجراییه: تأمین امنیت و ارایه خدمات به کوچی‌ها، مسؤولیت حکومت است

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (سه‌شنبه، 10 جدی) با شماری از بزرگان و نماینده‌گان کوچی‌های افغانستان و هیأت انجمن دفاع از حقوق کوچی‌ها دیدار کرد.

 

بزرگان و نماینده‌گان قوم کوچی، مشکلات و خواسته‌های‌شان را در زمینۀ معارف، صحت، جوانان، زنان، تأمین امنیت مناطق کوچی‌ نشین و مهاجران با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند.

 

آنان ضمن تأکید بر ضرورت تعلیم و تربیه و صحت، گفتند: برخی از خانواده‌ها در ایام زمستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. امید در این باره حکومت توجه کند.

 

بزرگان و نماینده‌گان قوم کوچی، با انتقاد از تلقب گستردۀ انتخاباتی و برخورد غیر مسلکی کمیسیون مستقل انتخابات بر شفافیت و سلامت رأی مردم افغانستان تأکید کردند.

 

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که تأمین امنیت و ارایه خدمات به کوچی‌ها، مسؤولیت حکومت است؛ اما در این باره کوتاهی صورت گرفته است.

 

رییس اجراییه به آنان اطمینان داد که به نهادهای مربوط هدایت می‌دهد تا به مشکلات کوچی‌ها رسیده‌گی کنند.