پیام تسلیت ریاست اجراییه در پیوند به درگذشت خانم ثریا پرلیکا

سپیدار-کابل: ثریا پرلیکا یکی از فعالان و مدافعان سرشناس حقوق زن در افغانستان پس از سال‌ها مبارزه و ایستادگی به لقای حق پیوست.

بانو پرلیکا یک نام آشنا برای زنان کشور و مدافع حقوق آنان بود. کسی‌که تا آخرین لحظات عمر خویش در زمینۀ احقاق حقوق و تثبیت جایگاه زنان کار دوام‌دار و پیگیر نمود و صدای زنان، خواست زنان و درد و رنج آنها را فراتر از افغانستان فریاد زد.

از زمانی‌که بانو پرلیکا مبارزه را برای احقاق حقوق زن در افغانستان آغاز کرد تا به امروز تغییرات بنیادین به میان آمده است. شرایط امروز بستر خوب و مناسب را نسبت به گذشته برای زنان فراهم ساخته است؛ اما هنوزهم زنان افغانستان تا رسیدن و دست‌یافتن به حقوق‌شان مسیر پرخم‌و پیچ را در پیش دارند.

شادروان خانم پرلیکا از خود میراث ارزشمند به‌جا گذاشته است که یاد وی را در ذهن‌ها ماندگار می‌سازد.

از خداوند کریم برای این بانوی مبارز جنت فردوس و برای بازمانده‌گانش صبر جمیل آرزومندیم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان