اعلامیه ریاست اجراییه به مناسبت روز جهانی مهاجرت

امروز 18 دسامبر برابر به 27 قوس، روز جهانی مهاجرت است. ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، برای ارج‌نهادن و همسویی با مهاجرین افغانستان و سایر کشورها، این روز را گرامی می‌دارد.

افغانستان در زمرۀ کشورهایی است که بیشترین مهاجر را دارد. جنگ تحمیلی 40 ساله بزرگترین عامل آواره‌گی و مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای منطقه و جهان شد. تداوم جنگ‌، نبود فرصت‌های شغلی لازم و فقر و بیکاری از مهم‌ترین عوامل مهاجرت و آواره‌گی بوده است .با وجود تلاش‌ها در 5 سال گذشته، هنوز هم چالش‌های گسترده‌یی در راستای برگشت داوطلبانه و باعزت مهاجرین وجود دارد.

امیدواریم با برقراری صلح و ثبات در کشور، زمینۀ برگشت باعزت مهاجرین فراهم شود. باور داریم که در صورت تأمین صلح و آشتی در کشور، شمار زیادی از مهاجرین به کشور برخواهند گشت.

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان بین‌المللی مهاجرت و از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه کشورهای که مهاجران افغانستان در آنجا حضور دارند، قدردانی می‌کند. تمنا داریم که در چهارچوب پذیرفته‌شدۀ حقوق مهاجران مطابق به قوانین بین‌الملل، حقوق و امتیازهای آنها در نظر گرفته شود.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان