رییس اجراییه: رشد سکتور خصوصی مردم را به آینده روشن امیدوار می‌سازد

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (پنجشنبه، 19جدی) در محفل افتتاحیۀ خدمات پولی موبایل شرکت «ام‌تی‌ان» گفت که رشد سکتور خصوصی سبب رشد اقتصادی و سهولت در زندگی شهروندان می‌گردد.

 

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که راه‌اندازی خدمات پولی موبایل از سوی شرکت «ام‌تی‌ان» و عزیزی بانک یک ابتکار مطمین و موثر است. تطبیق این بخش سهولت و شفافیت را به میان می‌آورد.

 

رییس اجراییه کشور گفت که وزارت مخابرات و اداره اترا وظیفه دارند، برای خدمات پولی موبایل مبنای حقوقی تعریف کنند تا مردم نسبت به امنیت آن باورمند شوند.

 

دوکتور عبدالله عبدالله تأکید کرد که موفقیت خدمات پولی موبایل به آگاهی‌عامه و ارایه خدمات معتبر بستگی دارد. مسؤولان بخش خصوصی و دولتی در این باره تمرکز بیشتر داشته باشند.

 

رییس اجراییه کشور گفت که تقویت سکتور خصوصی و ایجاد محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های حکومت و حدت ملی است. در این راستا کارهای بنیادی صورت گرفته است.

 

دوکتور عبدالله عبدالله علاوه کرد که به ابتکار و آینده بخش خصوصی باورمندیم؛ زیرا موفقیت سکتور خصوصی زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد سهولت در زندگی شهروندان می‌گردد.

 

محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت که استفاده از تکنولوژی فساد اداری را از بین می‌برد؛ چون امکان دستبرد در آن وجود ندارد.

 

مسؤولان شرکت «ام‌تی‌ان» گفتند: این شرکت برنامه دارد که در بخش زیربنای مخابرات، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کند تا دسترسی مردم به خدمات مخابراتی آسان‌تر گردد.