بیانیه ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی بمناسبت بیست وششم دلو روز خروج قشون سرخ از افغانستان

بسم الله الرحمان الرحیم

    بیست وششم دلو مصادف است با سالروز خروج- و یا بعبارت بهتر-  اخراج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان .در این روز تاریخی، سرانجام جهاد مقدس اسلامی افغانستان به ثمر نشست ومبارزات وفداکاری های ملت مسلمان وقهرمان این کشور نتیجه داد واردوی تا دندان مسلح شوروی سابق در حالی  که بیرق های ناکامی وشکست را با خود حمل می کردند خاک کشور ما را ترک کرده با باری ازسرافگندگی ، تلخی و افسوس به کشور خود بازگشتند .

      جهاد اسلامی افغانستان که با انگیزه های عمیق دین خواهی ، پاسداری از خاک وناموس ودفع وطرد تجاوز خارجی آغاز شده بود، علی رغم پرداخت هزینه سنگین وقربانی های فراوان بالآخره به ساحل پیروزی نزدیک شد وامواج توفنده جهاد ومقاومت نه تنها نیروهای دشمن را درهم کوفت واقتدار وهیمنه اش را درهم شکست بلکه الگو و نمونه ای شد برای جهانیان وبرای بسیاری از حرکت های آزادی بخش منطقه وجهان و به آنان روح تازه وجرات افزون بخشید . این پایمردی وشجاعت سبب شد تا یک بار دیگر در تاریخ قرن بیست، افغانستان وملت مجاهد وقهرمان آن  پیشگام وبیرق دار شکست استعماروکسب مدال افتخاردراین زمینه گردید.

      قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق اگرچه با ناکامی وشکست افغانستان را ترک کرد اما پشت سر خود، ویرانی های عظیم ومصیبت ها فراوان ونیز فتنه های کلان به جا گذاشت که این فتنه ها ودسایس با عث دردسرهای بسیار برای جهاد ومجاهدین گردید .امروز پس از گذشت بیش از بیست وشش سال از خروخ قشون سرخ ، پیروزی جهاد ومقاومت بر توفان سیاهی که از سمت دیگر کشور ما حمله ور شده بود وثبت کارنامه های درخشان وبیشتر برکتاب قطور مبارزات ملت افغانستان ،خوشبختانه امروز شاهد شکلگیری نظام دموکراسی وحکومت مردمسالار در کشور خود هستیم وافغانستان عزیزبه برکت حضور مردم ودرایت رهبران سیاسی اش در مسیر سازندگی وبهبودی اوضاع درهمه عرصه های حیات ملی قرار گرفته است. اگرچه هنوزهم گاهگاهی شاهد دوام فتنه ها و وتکرار زخم های جانکاه بر پیکر ملت مجاهد افغانستان هستیم وهراس افگنان سیاه دل دست به قتل و خرابکاری می زنند اما تردیدی نیست که مردم افغانستان همانگونه که فتنه های کور و وحشی دشمنان را در مراحل مختلف تاریخی ، در نطفه خفه ساخته ، کاروان خونپالای جهاد ومقاومت وآرمان آزادی واستقلال کشور را با تیز هوشی ودرایت به سرمنزل مقصود رسانیده ، از مرزهای عزت غیرت ملی  باقدرت وشجاعت پاسداری کرده اند، بر این مزدوران حقیر وهراس افگنان جنایتکار نیز پیروز خواهند شد وخاک مقدس کشورعزیزمان را از وجود عناصر بزدل وابسته به شبکه های ترور وافراط پاک خواهد کرد.

          بیست وششم دلو، روز پر افتخار پیروزی ملت مجاهد افغانستان بر قشون سرخ را به یکایک شما ملت قهرمان ومخصوصا مجاهدان وسنگرداران جهاد و مقاومت تبریک می گوییم وآرزو می بریم  که در همه عرصه های زندگی بویژه در زمینه استحکام نظام سیاسی مردم سالار وحل مشکلات امنیتی، اقتصادی واجتماعی کشور نیز کامیابی های مزید وافزون تر نصیب ملت نجیب ومجاهد افغانستان گردد.

ریاست اجراییه دولت جمهوری اسلامی افغانستان

۲۶دلو ۱۳۹۳