اعلامیه ریاست اجراییه افغانستان در پیوند به سالروز قتل عام مردم سالنگ‌ ولایت پروان

سپیدار- کابل: سی سال پیش به تاریخ چهارم دلو قشون اشغال‌گر شوروی سابق با حملات وحشیانه و ضد انسانی، صدها تن از مردم مجاهد و سربلند ولسوالی سالنگ ولایت پروان را به شهادت رسانیده و صدها تن دیگر را مجروح ساختند.

قشون اشغال‌گر با قتل عام مردمان بی‌دفاع و بی‌گناه، لکۀ ننگ دیگری را در کارنامۀ سیاه خویش افزودند. جنایتی‌که نیروهای وابسته به شوروی سابق در سالنگ مرتکب شدند، هرگز از یادها نخواهد رفت.

مردم افغانستان سال‌هاست در راه آزادی، استقلال و پاسبانی از سرزمین و مادروطن خویش قربانی می‌دهند. ملت ما که تا دیروز با تجاوز سرخ نیروی اشغال‌گر شوروی روبرو بود، امروز با تجاوز سیاه تروریسم روبرو می‌باشد.

هنگامی‌که رژیم اشغال‌گر سرخ با لشکر تا دندان مسلح و قتل و کشتار مردم بی گناه نتوانست به هدف برسد و امروزه گروه‌های سیاه و تبه‌کار تروریستی نیز با قتل عام مردان، زنان و کودکان افغانستان به هدف نخواهند رسید. تاریخ گواه است که مردم افغانستان با قد افراشته و سری بلند در برابر هر متجاوزی ایستاده و می‌ایستند.

به مناسبت سالروز حادثۀ المناک سالنگ، به شهدای المناک آن رویداد غم‌انگیز بهشت‌برین می‌طلبیم و به خانواد‌ه‌های قربانیان یک‌بار دیگر تسلیت و همدری خویش را ابراز می‌داریم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی