رییس اجراییه کشور با شماری از باشنده گان هرات دیدار کرد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز (پنجشنبه، 26 جدی) با محترم قاضی نذیر احمد حنفی، نماینده مجلس و شماری از باشنده‌گان هرات دیدار و ملاقات کرد.

دراین دیدار، آنان مشکلات و درخواست‌ های‌ شان را با رییس اجراییه کشور در زمینه‌ های مختلف در میان گذاشتند و خواستار توجه ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان گردیدند.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور گفت که به مسایل مطرح شده رسیده‌گی صورت می‌گیرد.