بانک جهانی به کمک‌ها و حضور خود در افغانستان ادامه می‌دهد

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز چهارشنبه (۲۵ جدی ۱۳۹۸) در دفتر کارش در قصر سپیدار با آقای هارتویگ شیفر معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی دیدار کرد.

در این ملاقات معاون بانکی جهانی در باره برنامه‌ها و اولویت‌های بانک جهانی در افغانستان و منطقه در سال ۲۰۲۰ گزارش داد و از همکاری‌های حکومت افغانستان و شخص رییس اجراییه در حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های بانک جهانی در افغانستان تشکر کرد.

رییس اجراییه با قدردانی از کمک‌ها و فعالیت‌های بانک جهانی گفت که افغانستان به عنوان یک کشور در حال توسعه به کمک‌های بانک جهانی و سرمایه‌گذاری‌های این نهاد ضرورت دارد. رییس اجراییه در بخش دیگر از صحبت‌های خود علاوه کرد که افغانستان در بخش عملی ساختن اهداف توسعه پایدار تلاش می‌کند و در این راستا به کمک‌های بانک جهانی نیاز دارد.

رییس اجراییه همچنان علاوه کرد که توسعه‌ی بخش خصوصی، رشد زراعت، سرمایه‌‌ گذاری در بخش زیرساختارها، اتصال منطقه‌یی، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، به ویژه انرژی قابل تجدید، ظرفیت‌سازی، کمک‌های تخنیکی و امنیت غذایی از اولویت‌های افغانستان به شمار می‌روند و بانک جهانی می‌تواند افغانستان را در این عرصه‌ها همکاری نماید.

معاون بانک جهانی این حوزه‌ها را از اولویت‌های کاری بانک جهانی در افغانستان خواند و وعده سپرد که به کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد. وی همچنان از کمک‌های رییس اجراییه در بخش توسعه بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌های بانک جهانی در افغانستان قدردانی کرد.