دوکتور عبدالله عبدالله: مجاهدین آئینه تمام‌نمای افغانستان هستند

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید که دستاوردهای افغانستان محصول قربانی و فداکاری مجاهدین است و هیچ افتخاری در کشور به افتخار جهاد و مقاومت برابری نمی‌کند.

رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی که با شماری از اعضای رهبری این تیم به برنامۀ یادبود از قربانیان حادثۀ 4 دلو سال 1367 مردم سالنگ، به پروان رفته بود، گفت که مقاومت مردم سالنگ در برابر قشون سرخ شوروی، برای نسل‌های بعد، درس بزرگ شجاعت و دلاوری است.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور افزود: هیچ خانواده‌ای در کشور نیست که در دوران جهاد و مقاومت و اکنون قربانی نداده باشد، اما این مردم در راه خدا، وطن و عزت‌شان هرگز از مقاومت و مبارزه دست نکشیدند و نخواهند کشید.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که جهاد و مقاومت دوره‌های حماسی مردم افغانستان است و هیچ کسی نمی‌تواند آنرا انکار کند. وی افزود: من به عنوان عضوی از خانوادۀ جهاد مردم افغانستان، از این افتخار بزرگ همیشه یاد نموده و خود را مسوول و پاسخگو برای مردم می‌دانم.

رییس اجراییۀ جمهوری اسلامی افغانستان اظهار کرد که مردم افغانستان هرچند در برابر هرنوع زورگویی میاستند، اما در پی انتقام نیستند، اگر قرار باشد صلح در کشور تأمین شود، مردم حاضر و آماده هستند آنرا بپذیرند. اما صلح باید پایدار، همه‌شمول و باعزت بوده و منجر به ختم جنگ در کشور شود.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود: اما کسانی که منتظر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اند تا از طریق جنگ به اهداف‌شان برسند، اشتباه می‌کنند. این نوع طرز فکر در مورد مسایل افغانستان به معنای غلط‌‌ دانستن تاریخ و ذهن مردم افغانستان است.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور گفت که طی چندین دهه مردم افغانستان قربانی بی‌شماری را متحمل شده‌اند، هیچ‌کسی نباید بخاطر تحقق آرزوی دیرینۀ مردم که صلح است، از مقام خویش هراس داشته باشد.

در همین حال استاد محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می‌گوید که در 20 سال گذشته، در کنار شماری از دستاوردها، علیه مجاهدین هجوم‌های بسیار سنگینی صورت گرفته است و دادن لقب جنگ‌سالار برای مجاهدین یک ظلم و تحقیر بود که به حق ملت افغانستان انجام شده است.

رهبر حزب وحدت مردم افغانستان از کشورهای خارجی نیز خواست که به جهاد مردم افغانستان احترام بگذارند و هر کسی که با افغانستان تعامل می‌کند، باید عزت و غرور مردم را درنظر بگیرند.

آقای محقق افزود که مردم افغانستان همیشه و در هرصورتی جواب توطیه و استبداد را پس داده‌اند و کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند با سرنوشت این مردم بازی کنند، باید مراقب پیامدهای ناگوار آن باشند.

آقای محقق اظهار کرد که اکنون شگاف‌های قومی و سمتی چندسال گذشته ترمیم شده است و هیچ کسی نمی‌تواند این اتحاد به میان آمده میان اقوام کشور را ازهم بپاشد.

اسداالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی در این نشست گفت قربانی مردم سالنگ نمونه‌ای از قربانی مردم افغانستان در دوران جهاد و مقاومت است، این مقاومت هنوز پابرجاست و هر قدرتی را که بازهم از راه غیر مشروع بخواهد روی کار بیاید، باشکست مواجه خواهد کرد.

آقای سعادتی افزود: تجربه نشان داده است که مردم افغانستان در برابر کج‌رفتاری‌ها و استبدادها ایستاده‌اند و ارادۀ مردم ریشۀ استبداد را بر می‌کند.

سی‌ویک سال پیش از امروز در دلو سال 1367 نیروهای قشون سرخ شوروی، علیه مردم سالنگ حمله مسلحانه کردند و در نتیجۀ آن بیش از 1200 تن جان باخته و صدها تن زخم برداشتند.