پیام همدردی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با مردم دوست جمهوری خلق چین

سپیدار-کابل: متاسفانه شیوع وایروس کرونا در شهر ووهان، مرکز ولایت هوبی در شرق جمهوری خلق چین باعث تلفات انسانی و سرایت این وایروس به کشورهای دیگر گردیده است. ضایعات و تلفات انسانی در چین در پی شیوع این وایروس مایه‌ی اندوه و ناراحتی حکومت و مردم افغانستان می‌باشد.

به این مناسبت مراتب تسلیت و همدردی‌ خود را به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان با قربانیان این بیماری، مردم و حکومت جمهوری خلق چین ابراز می‌داریم. اقدامات به موقع حکومت و حزب کمونیست جمهوری خلق چین برای مقابله با بیماری ناشی از شیوع وایروس کرونا، رسیدگی به بیماران و جلوگیری از شیوع وایروس قابل تقدیر و ستایش است.

همچنان از اقدام به موقع حکومت چین به خاطر همکاری با دانشجویان و شهروندان افغانستان مقیم چین برای وقایه از وایروس کرونا تشکر و قدردانی می‌کنیم.

چین از دوستان و متحدان تاریخی افغانستان است و در لحظات دشوار همیشه در کنار حکومت و مردم ما قرارداشته است. در این لحظات بحرانی و دشوار ما در کنار حکومت و مردم جمهوری خلق چین قرارداریم و خود را در مصیبت آنان شریک می‌دانیم. باورمندیم که حکومت و مردم چین از این چالش به سان چالش‌های دیگر با تدبیر و سربلندی عبور می‌کنند.

 

دکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان