اعلامیۀ ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی در پیوند به نهم حوت روز سرباز

سپیدار- کابل: نهم حوت روز «سرباز» را به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور صمیمانه شادباش عرض می‌کنیم.

سربازان قهرمان نیروهای دفاعی امنیتی کشور بیشتر از مسوولیت و رسالت‌شان در برابر مادروطن رزمیدند و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور حراست و پاسبانی کردند.

مردم و دولت افغانستان، قدر فداکاری‌ها و قربانی‌های سربازان با همت خویش را می‌دانند؛ به ویژه قدر آن‌هایی‌ را که به خاطر نجات مردم در برابر هراس‌افگنان کور دل سینه سپر کردند و جام شهادت نوشیدند.

در نتیجۀ مبارزات و جان‌بازی نیروهای امنیتی، سرزمین ما بیشتر از هر زمانی به صلح و ثبات نزدیک است. نیروهای امنیتی همانطوری‌که در فصل مبارزه و ایستادگی جایگاه رفیع داشتند، در فصل صلح و آشتی نیز سرتاج ملت افغانستان خواهند بود.

یک بار دیگر به روح پر فتوح شهدای نیروهای امنیتی افغانستان درود می‌فرستیم و با خانواده‌ها و بازماندگان‌شان همدردی می‌کنیم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی