اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به سوم حوت‌ قیام تاریخی مردم کابل

سپیدار- کابل: مردم کابل در سوم حوت ۱۳۵۸‌ خورشیدی بر علیه استبداد و جنایت رژیم کمونیستی یکپارچه ایستادند و نفرت و انزجارشان را از تجاوز، ظلم، تفتیش عقاید، خشونت و اختناق در کشور ابراز کردند‪.

قیام سوم حوت را می‌توان اولین جرقهٔ مبارزه و جهاد مردم افغانستان بر ضد رژیم دست‌نشانده در‌ کابل دانست که بعدها در سراسر کشور گسترش یافت‪.

مردم کابل سینه‌شان را در برابر نظام کمونیستی که با آخرین سلاح‌ها و تجهیزات مدرن مجهز بود، سپرد کردند تا دنیا را از عمق فاجعه، خون‌ریزی، قتل‌ها و گورهای دسته جمعی انسان‌های بی‌گناه آگاه نمایند. این رویارویی و شهامت آن‌ها در تاریخ مبارزات مردم افغانستان یک نقطه عطف و کم‌نظیر بوده و برای همیشه الهام‌بخش و ماندگار خواهد بود‪.

متاسفانه، رژيم اشغال‌گر برای سرکوب و جلوگیری اعتراضات دست به جنایت زدند تا استقرار حکومت ضد مردمی‌‌شان را از این طریق تضمین نمایند؛ اما مردم افغانستان نشان دادند که هیچ قدرتی نمی‌تواند، در باره سرنوشت سیاسی و عقایدشان تصمیم بگیرد‪.

قیام سوم حوت درس تاریخی بهحکومت‌های ضد مردمی، مستبد، آشوب‌گر و دیکتاتور بود.

وحدت و یکپارچگی، شهامت و ایستادگی، روحیهٔ آزادگی، یک‌رنگی، ایمان و اراده قیام‌کننده‌های سوم حوت برای مردم ما به ویژه نسل جوان یک الگو و نمونه‌ پُرافتخار و عبرت‌آمیز است که ما با ایمان، اتحاد و تکیه به همدیگر می‌توانیم از عهدهٔ هر مشکل کلان ملی بیرون شویم‪.

مردم افغانستان یاد و خاطرهٔ حماسه آفرینان ‌و میهن‌پرستان سوم حوت را گرامی می‌دارند‪.

 

دوکتور‌‌ عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان