رهبر ثبات و همگرایی: حکومت همه‌شمول تشکیل می‌دهیم

دوکتور عبدالله عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی شام سه‌شنبه(29 دلو) در یک نشست خبری، اعلام نتیجۀ تقلب را «کودتا علیه مردم‌سالاری» و «خیانت ملی» خواند.

رهبر تیم ثبات و همگرایی گفت که دربارۀ 300 هزار رأی مشکوک، خارج از وقت و بدون بایومتریک،‌ تصامیمی گرفته شد که کاملاً در مغایرت با قانون بود. نتیجۀ اعلام شده، دزدی انتخابات، کودتا بر مردم‌سالاری و خیانت به ارادۀ مردم است و آن را از اساس و ریشه غیرقانونی می‌دانیم.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود: آنهایی‌که در کمیسیون‌ها در بدل پول و تطمیع مرتکب خیانت ملی شدند، کارشان فراموش نمی‌شود. از همۀ آنهایی‌که به مردم‌سالاری، حقوق شهروندی، عدالت و تعیین سرنوشت از طریق رأی مردم باور دارند، تقاضا داریم که در برابر تقلب بی‌ایستند.

رییس اجراییه و رهبر ثبات و همگرایی گفت که تیم ثبات و همگرایی براساس آرای شفاف و بایمتریک‌شده پیروز انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلام می‌کنیم.

دوکتور عبدالله عبدالله تأکید کرد که تقلب‌کاران روی سیاه تاریخ افغانستان هستند. ما حکومت همه‌شمول را تشکیل می‌دهیم.

رهبر ثبات و همگرایی باردیگر از مردم به خاطر شرکت در انتخابات، از نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت پروسه و از حامیان تیم ثبات و همگرایی به خاطر ایستاده‌گی و استقامت‌شان قدردانی کرد.