دیدار رئیس اجرائیه با دیسماند سوین وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان دکتور عبدالله عبدالله بعد از ظهر امروز در دفتر کارش در قصر سپیدار با آقای دیسماند سوین وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا و هیئت همراه ایشان دیدار نمود.

در این ملاقات رئیس اجرائیه کشور از کمک ها و قربانی های کشور بریتانیا در ۱۴ سال گذشته برای افغانستان تقدیر نموده و خواهان گسترش و استحکام هرچه بیشتر روابط میان این دو کشور گردید.

رئیس اجرائیه نقش سازنده و کمک ها و برنامه های وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا برای افغانستان را حیاتی خوانده و خواهان ادامه این همکاری ها گردید.

وزیرانکشاف بین المللی بریتانیا با ابراز سپاس از استقبال و پذیرائی گرم ریاست اجرائیه یکبار دیگر حمایت کشورش را از حکومت وحدت ملی اعلان نموده گفت: به افغانستان آمده است تا از همکاری های همه جانبهء کشورش به حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان اطمئنان دهد.

در این نشست برنامه ها و اولویت های اقتصادی حکومت وحدت ملی٬ تجارت و روابط منطقه ای افغانستان٬‌ روند صلح٬ اصلاحات انتخاباتی و چگونگی کمک های وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا برای افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.