جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبهء دولتی در یک سفر رسمی دو روزه وارد دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گردید.

طیارهء حامل رئیس اجرائیهء کشور عصر روز یکشنبه ۱۷ جوزای ۱۳۹۴ به میدان هوای بین المللی دوشنبه فرود آمد. رئيس اجرائیه و هیئت همراه ایشان در میدان هوایی طی مراسم رسمی از سوی جلالتمآب قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجیکستان٬ معاون اول صدراعظم آقای دولت علی سید٬ معین وزارت امورخارجه٬ رئيس آسیا و افریقای وزارت امورخارجهء تاجیکستان٬ معاون شهردار دوشنبه٬ آقای عبدالغفور آرزو سفیر و دپلوماتهای جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان استقبال شدند.

در این مراسم سرودملی هردو کشور نواخته شد و دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء کشور از قطعهء تشریفات معاینه به عمل آورد. بعد از معاینه قطعه تشریفات٬ رئيس اجرائیه با توقف کوتاه در سالن شخصیت های فوق العاده مهم میدان هوای بین المللی شهر دوشنبه و بحث و تبادر نظر با آقای قاهر رسوال زاده صدر اعظم تاجیکستان٬ عازم اقامتگاه هیئت افغانستان در بوستان سرای حکومتی در مرکز شهر گردید.