اشتراک رئیس اجرائیه در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم تاجیکستان

رئیس اجرائیه کشور بعد از مذاکرات در یک نشست خبری مشترک با صدراعظم تاجیکستان آقای قاهر رسول زاده اشتراک نمود. در این نشست خبری آقای رسول زاده از تشریف آوری دکتور عبدالله عبدالله و قبول دعوت رسمی به تاجیکستان تشکر نموده و یکبار دیگر هیئت افغانستان را به تاجیکستان خوش آمدید گفت.

صدراعظم تاجیکستان سفر را موفقیت آمیزخوانده گفت: در این نشست روی مسائل عمده و مهم در حوزه های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به همکاری مشترک میان هردو کشور تاکید صورت گرفت.

آقای رسول زاده افزود: در این سفر روی مسائل تجارتی، انرژی، زراعت، صحت عامه، معارف، جهانگردی و مبارزه با تروریزم، قاچاق موادمخدر و تهدیدهای مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

صدر اعظم تاجیکستان در ادامهء صحبت هایش علاوه نمود: بیانیه مشترک و پروتوکول همکاری میان وزارت خارجه هردو کشور در این سفر برای تقویت هرچه بیشتر روابط به امضا رسید.

رئيس اجرائیه کشور در این نشست خبری یکبار دیگر از دعوت و مهمان نوازی حکومت و مردم تاجیکستان تشکر نموده افزود: ما به روابط خویش به تاجیکستان اهمیت فراوان قائل هستیم و همیش در تلاش می باشیم تا این روابط استحکام و گسترش بیشتر یابد.

رئیس اجرائیه کنفرانس آب برای حیات را به حکومت تاجیکستان که قراراست فردا در این شهر برگزاز شود تبریک گفت. رئیس اجرائیه افزود: نیت و اراده همکاری جدی میان دو کشور وجود دارد. این حسن نیت امروز در سخنان و دیدار با رئيس جمهور به خوبی مشخص و معلوم بود و روابط نیک گذشته ما ممد حرکت به پیش است.

رئيس اجرائیه با تعهد به ادامه همکاری و تطبیق برنامه های و توافقنامه های میان هردو کشور یکبار دیگر از نقش سازنده تاجیکستان در حمایت از مقاومت مردم افغانستان و روند سالیان اخیر به قدردانی یاد نمود.

رئیس اجرائيه و هیئت همراه بعد از ختم نشست خبری در ضیافتی رسمیی که به استقبال ایشان در تالارپذیرایی باغ ایرم از سوی صدراعظم تاجیکستان ترتیب داده شده بود اشتراک نمود.