ملاقات رییس اجراییه با شمار از شهروندان کشور مقیم جمهوری تاجیکستان

رییس اجراییه کشور در کنار ملاقات های دپلماتیک با مقامات عالی جمهوری تاجیکستان، با شمار از تاجران و شهروندان کشور مقیم در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در تالار هفت اورنگ سفارت کبرای افغانستان در شهر دوشنبه برگزار شده بود، جناب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور ابتدا با شمار از تاجران و شهروندان کشور مقیم جمهوری تاجکستان ملاقات کرده و به بررسی وضعیت کار و زندگی شان در جمهوری تاجکستان پرداختند.

در این دیدار، تاجران و شهروندان مقیم در تاجکستان گزارشهای مفصل از وضعیت و شرایط کار و زندگی شان در جمهوری تاجکستان ارایه کردند و خواستار توجه جدی حکومت وحدت ملی و شخص جناب رییس اجراییه به شرایط زندگی و کار شهروندان مقیم در تاجیکستان شدند.

هم چنان جناب رییس اجراییه کشور در یک دیدار جداگانه با شمار از دانشجویان کشور که در دانشگاه جمهوری تاجیکستان مصروف تحصیلات عالی شان در مقطع های لسانس، ماستری و دکتور هستند نیز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دانشجویان کشور گزارشهای مفصل از وضعیت درسی و شرایط زندگی دانجشویی و بورسیه های تحصیلی شان به جناب رییس اجراییه کشور ارایه کردند. دانشجویان در کنار این که حضور شان در دانشگاه های جمهوری تاجیکستان را فرصت ویژه برای پرورش نیروی متخصص و ورزیده کشور عنوان کردند، خواستار بهتر شدن شرایط بورسیه ها و توجه جدی حکومت وحدت ملی به وضعیت زندگی دانشجویان مقیم در تاجیکستان شدند.

رییس اجراییه کشور در این دیدارها به شهروندان کشور مقیم در تاجیکستان اطمنان داد که رسیدگی مسایل و موارد که از سوی مهاجرین، تاجران و دانشجویان مطرح شده است را پس از برگشت به کشور در دستور کار قرار داده و تلاش های همه جانبه را برای بهبود وضعیت زندگی تمامی شهروندان کشور مقیم در کشور دوست جمهوری تاجیکستان، روی دست می گیرند.

هم چنان رییس اجراییه کشور، ضمن مقلاقات با شهروندان کشور از سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در شهر دو شنبه بازدید کرده و با جناب سفیر کبیر کشور در جمهوری تاجیکستان و دپلماتها و کارمندان سفارت نیز دیدار و گفتگو کردند.