عملی شدن اصلاحات انتخاباتی تعهد مشترک افغانستان و جامعه جهانی است

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور قبل از ظهر امروز با فرانز ميشل ميلبين سفیر اتحادیه اروپا دیدار کرده و در مورد پیشرفت ها و تحولات اخیر در عرصه های سیاسی، امنیتی و سایر امور حکومت داری با همدیگر گفتگو کردند.

در این دیدار هر دو جانب تاکید کردند که بهبود بخشی به وضعیت و شرایط اجتماعی – سیاسی در افغانستان نیاز مشترک حکومت وحدت ملی و همکاران و حامیان استراتیژیک بین المللی افغانستان می باشد.

هم چنان هر دو جانب الزامیت دموکراسی را یک اصل مهم و اساسی در رابطه ی افغانستان با همکاران بین المللی اش دانسته و بر فراهم آوری شرایط برای تحقق دموکراسی در افغانستان تاکید کردند.

در این دیدار رییس اجراییه کشور از آغاز شدن و اجرایی شدن بحث اصلاحات انتخاباتی بر اساس دستور الزام آور توافقنامه سیاسی خبر داده و گفت:

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی کار خود را آغاز می کند. و همزمان با آغاز کار این کمیسیون در مورد ادامه کار پارلمان کشور نیز تصمیمی گرفته می شود که پارلمان کشور تا زمان تکمیل شدن کار اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به کار اش ادامه بدهد".

هم چنان رییس اجراییه در این دیدار راه یافتن خانم انیسه رسولی را در شورای عالی دادگاه عالی افغانستان یک گام نیک خوانده و افزود که حضور خانم رسولی با توانایی علمی و تخصصی که دارد می تواند در آوردن اصلاحات در نظام عدلی قضایی ما بیش تر از پیش کمک کند و میزان دسترسی زنان به عدالت نیز بصورت جدی حمایت و تقویت کند.

سفر اتحادیه اروپا نیز این تصمیم رهبران حکومت وحدت ملی را مهم و ارزنده خوانده و عضویت خانم رسولی را در شورای عالی دادگاه عالی افغانستان گامی مهم در عرصه دسترسی زنان به عدالت عنوان کرد و از این مساله به عنوان یک امر امید وار کننده یاد کرد.