دیدار رییس اجراییه با شماری از متنفذین و بزرگان ولایت تخار

جلالتمآب رییس اجراییه کشور پس از ظهر امروز با شماری از بزرگان، متنفذین و شخصیت های سرشناس ولایت تخار در دفتر کار اش در قصر سپیدار ملاقات کرد.

در این دیدار ابتدا بزرگان و متنفذین ولایت تخار از موضعگیری های سیاسی رییس اجراییه در قبال سرنوشت جمعی مردم قدر دانی کرده و افزودند که ما و مردم افغانستان میدانیم که کشور و حکومت وحدت ملی در شرایط حساس قرار دارد. شرایطی که فقط با درایت سیاسی و مدیریت درست و لحاذ کردن بحث های بزرگ ملی باید رهبری و رسیدگی شود و به همین دلیل ما از موضعگیری های سیاسی و حضور عزتمندانه شما در رهبری ریاست اجراییه حمایت های همه جانبه خویش را اعلام می کنیم.

اشتراک کنندگان این دیدار، خواستار آغاز شدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شدند و تاکید کردند که با توجه به تجربه تقلب سنگین در انتخابات گذشته، کار اصلاحات نظام انتخاباتی باید شروع شود و چون در غیر آن مردم دیگر بر کمیسیون های انتخاباتی و برگزاری انتخابات جانب دارانه باور ندارند.

هم چنان، بزرگان و متنفذین ولایت تخار، در این دیدار خواستار توجه جدی حکومت وحدت ملی و شخص رییس اجراییه به وضعیت امنیتی و مسایل توسعوی در ولایت تخار شدند و مشکلات ولسوالی ورسج را بصورت مشخص و موردی با جناب رییس اجراییه در میان گذاشتند. بزرگان و متنفذین تخار همچنان از مشکلات جدی مردم در بخش صحت و تعلم و تربیه، مطرح کردند و خواستار رسیدگی جدی و فوری از سوی حکومت وحدت ملی شدند. اعمار یک باب شفاخانه، اعمار یک باب لیسه مسلکی و تعمیر برای تربیه معلم و هم چنان توسعه و قیر ریزی جاده های مرکز و ولسوالی ها در ولایت تخار را از نیازهای مبرم مردم این ولایت خواندند.

در این دیدار جلالتمآب  رییس اجراییه کشور از بیداری سیاسی مردم تخار و تمام افغانستان تشکر و قدردانی کرده و افزودند که نگران بحث اصلاحات انتخاباتی نباشند. کار اصلاحات انتخاباتی بصورت الزامی بر اساس دستور توافقنامه سیاسی روی دست گرفته می شود و خلق ضمانت برای سلامت رای مردم همانگونه که خواست مشروع مردم است، اساسی ترین بخش توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی نیز می باشد و در این مورد هیچ مدارا و مصلحت صورت نخواهد گرفت.

هم چنان رییس اجراییه کشور افزود که همانگونه که شما مردم آگاه حساسیت وضعیت و شرایط کنونی را درک می کنید، ما نیز با تمام مسوولیت پذیری متوجه این وضعیت هستیم. کنترول وضعت امنیتی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی در کنار بحث اصلاحات انتخاباتی از الویت های کاری من است. مشکلات وجود دارد اما ظرفیت و اراده برای رسیدگی به این مشکلات نیز وجود دارد و در این مورد اطمینان داشته باشید.

هم چنان رییس اجراییه افزود که مشکلات ولسوالی ورسج را میدانم که چه در بخش امنیتی و چه در بخش مسایل صحت بهداشت یا در بحش تعلیم و تربیه و نداشتن سرک های معیاری. کار حکومت دارای وارد مراحل اجرایی خود می شود و انشاالله بزودی روند رسیدگی به مشکلات شما و همه مردم بصورت عملی روی دست گرفته می شود.