رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان حمله انتحاری شب گذشته کابل را به شدت محکوم نمود

با حمله ای‌که دشمنان افغانستان و انسانیت شب گذشته در منطقه دیسپیچری کابل نمودند، یکبار دیگر ثابت ساختندکه هنوز هم عامل اصلی جنگ و خشونت هستند. این حمله در حالی صورت گرفت که شهریان محترم کابل در خواب بودند و با انجام آن، آرامش شان از میان رفت و رعب و وحشت حاکم گردید.کاری که هیچ جایی در قاموس انسانیت و آموخته های والای اسلامی ندارد.

با آنکه با شهامت و فداکاری پولیس شجاع افغان، جلو تروریستان گرفته شد و حمله ناکام گردید و حمله‌کنندگان از میان برداشته شده و هلاک گردیدند، ولی آن‌ها با اقدام غیر انسانی و تروریستی شان، سکون و آرامش شهریان کابل را برهم زدند.

من یکبار دیگر این حمله را به شدت محکوم می‌کنم و به شهریان کابل اطمینان می‌دهم که نیروهای شجاع امنیتی تان، شب و روز تلاش می کنند و حملات و توطئه های تروریستان را خنثی و نقش بر آب ساخته و آنان را نابود می سازند.

این حمله هراس افگنانه که آرامش و سکون شهریان را برهم زد و ترس و وحشت را ایجاد نمود، نمایانگر این است که تروریستان در انجام پلان های شان ناکام گردیده و از فرط یأس و عصبانیت دست به چنین حملات مذبوحانه و غیرانسانی می زنند.

یکبار دیگر از پولیس با شهامت و قهرمان کشور تشکری و امتنان می‌نمایم‌که به وقت مناسب، این حمله را ناکام ساخته و با از پا درآوردن حمله کنندگان، مانع رسیدن آسیب به مردم بی‌گناه گردیدند.

 

 

دکتور عبدالله عبدالله

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان