دیدار رئیس اجرائیه با نماینده ویژه سازمان ملل متحد

دیدار رئیس اجرائیه با نماینده ویژه سازمان ملل متحد

بحث در باره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی کشور

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با آقای یاماماتو نماینده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده و در باره مسایل مهم ملی به خصوص تحولات اخیر کشور با هم دیگر تبادل نظر نموده اند.

در این دیدار هردو جانب، مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی کشور را در بخش های گوناگون به طور دقیق و همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده و چالش های موجود را آسیب شناسی کرده اند.

همچنان هردو طرف؛ حفظ سلامت نظام، تطبیق توافقنامه سیاسی به عنوان منبع مشروعیت حکومت وحدت ملی، آوردن اصلاحات لازم انتخاباتی و تحقق خواسته های عمومی را لازم و ضروری پنداشته اند.