روند تطبیق کامل مفاد توافقنامه سیاسی را با مشوره و تفاهم دنبال می‌کنیم

دیدار رئیس اجرائیه با اعضای بلندپایه و اعضای رهبری اصلاحات و همگرایی

جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با تعداد کثیری از رهبران و اعضای برجسته اصلاحات و همگرایی در دفترکارش در قصر سپیدار دیدار نمود.

در این نشست رئیس اجرائيه کشور جریان دومین ملاقات خویش را با رئیس جمهور به اعضای مجلس به تفصیل گزارش داد. رئیس اجرائیه در صحبت‌های خویش فضای دیدار را دوستانه توصیف کرده افزود: در این نشست روی قضایای مهم سیاسی و تطبیق توافقنامه سیاسی در یک فضای دوستانه بحث و تبادل نظر صورگرفت و توافق به عمل‌ آید تا طی نشست‌های چندگانه میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در جریان این هفته روی عملی ساختن مفاد توافقنامه و اصلاحات بحث شود.

رئيس اجرائیه کشور همچنان در صحبت‌های خویش با ابراز سپاس از حمایت همه جانبه رهبران سیاسی و مردم افغانستان به آنان وعد سپرد که روند تطبیق کامل مفاد توافقنامه سیاسی را با مشوره و تفاهم دنبال می‌کنیم.

بعد از صحبت‌های رئيس اجرائیه کشور٬‌ اعضای مجلس دیدگاه‌ها و برداشت‌های خویش را در باره گزارش رئيس اجرائیه و وضعیت سیاسی ابرازداشتند. آنان در صحبت‌های خویش برتطبیق توافقنامه سیاسی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی تاکید نموده و یکبار دیگر حمایت خویش را از ریاست اجرائیه در این راستا ابرازداشتند.