اعلامیه ریاست اجرائيه در پیوند به سومین دیدار رهبران حکومت وحد ملی

بعد از ظهر امروز رئيس جمهور و رئيس اجرائیه کشور در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کردند. این سومین نشست رهبران حکومت وحدت ملی پس از اظهارات رئيس اجرائیه پیرامون نحوه کار حکومت وحدت ملی در ۲۱ اسد ۱۳۹۵ است.

در این نشست کاری٬ به ادامه بحثهای قبلی٬ رئيس جمهور و رئيس اجرائیه در باره اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع تذکره الکترونیکی٬ تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت برتطبیق توافقنامه سیاسی به توافقاتی دست یافتند که در جریان هفته به صورت رسمی اعلان میگردد.

ریاست امور رسانه‌های

ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان

۷ سنبله ۱۳۹۵